AYM'den uyuşturucu satıcılarına yönelik maddenin iptal talebine ilişkin karar

AYM, okul, yurt, hastane gibi “sosyal amaçla” toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunlara 200 metreden yakın mesafedeki yerlerde uyuşturucu suçu işlenmesi halinde cezaların yarı oranında artırılmasına ilişkin hükmün iptal edilmesini onaylamadı.

Anayasa Mahkemesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi'nin uyuşturucu satıcılarına belirli durumlarda verilecek cezanın yarı oranında artırılmasına ilişkin kanun hükmümün iptali istemini görüşerek karara bağladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu’nun 188. Maddesinde yer alan "Okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüzmetreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır...” maddesinin; Anayasa’nın 2, 10, 13 ve 38'inci  maddelerine aykırılığını ileri sürerek iptaline karar verilmesini talep etti.

AYM, iptal talebini görüşerek bakılmakta olan davanın ilgili maddenin sosyal amaçla toplu bulunulan bina yakınında işlenen bir suçla ilgili olduğunu hatırlattı.

AYM, itiraz konusu kuralda “...amaçla toplu bulunulan bina ve... ” bölümü, kuralda bu ibareden önce yer alan “...tedavi, eğitim, askerî... amaçla toplu bulunulan bina”ları da kapsamakta ve bunlar yönünden de uygulanacak ortak kural niteliği taşıdığı sonucunu vararak bu nedenle esasa ilişkin incelemenin "...ve sosyal..." ibaresi ile sınırlı olarak yapılması gerektiğine hükmetti.

Bu nedenlerle ilgili maddede yer alan "...ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve..." ibaresinin esasının incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin "...ve sosyal...” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Söz konusu kararla birlikte esrar satıcısına verilen 10 yıl hapis, satış; okul, hastane, cami önü gibi bir yerde yapılırsa 15 yıla yükselebilecek. (İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Öne Çıkan Haberler