Çalışanlar mobbinge karşı ne yapmalı?

​Avukat Oğuz Kara, iş yerlerinde mobbinge maruz kaldığını düşünen bir çalışanın, öncelikle durumu uzlaşmacı ve çekişmesiz bir yol izleyerek ve konuşarak sonlandırmayı denemesi, sonuç alınmazsa hukuki yolara başvurması gerektiğini vurguladı.

Avukat Oğuz Kara, son günlerde çalışanların en muzdarip olduğu konu yöneticilerin kendilerine yaptığı mobbingle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mobbingin, İngilizce bir kelime olup, "Dışlama, rahatsız etme, psikolojik şiddet ve taciz etmek" anlamına geldiğini belirten Kara, iş hukukunu ilgilendiren anlamıyla ise "işyerinde bir çalışanı özellikle hedef gözeterek kötü davranma, yok sayma, haksızlığa maruz bırakma, rahatsız etme ve psikolojik şiddet uygulama" olarak özetlenebileceğini aktardı.

Yaygın olarak düşünülenin aksine mobbingin yalnızca işveren ya da üstler tarafından uygulanan değil diğer çalışanlar tarafından uygulanan psikolojik şiddeti de kapsadığını belirten Kara, mobbinge örnek olabilecek davranışları şöyle sıraladı:

Çalışanın kendini göstermesini, ifade etmesini engellemek, sözünü kesmek, çalışanı yüksek sesle azarlamak, hakaret, sürekli eleştiri, yok saymak, iletişimin kesilmesi, asılsız söylenti, hoş olmayan imalar, nitelikli iş verilmemesi, çalışana anlamsız işler verilip sürekli yerinin değiştirilmesi, çalışana ağır işler verilmesi, fiziksel şiddet tehdidi, cinsel taciz, çalışma yaşamında yalnızlaştırma, alaya alınma gibi davranışlar.

Kara, bu örneklerin ve bu örneklere benzer durumların bir veya birkaç kez meydana gelmesi mobbingin oluşması için yeterli olmadığını, bu davranışların sürekli ve sistematik biçimde vuku bulması gerektiğini vurguladı.

"Süreklilik göstermeyen olumsuzluklar mobbing olarak nitelendirilemez"

Kara, "Yani, Yargıtay’ın birçok kararında ortaya koyduğu üzere, süreklilik göstermeyen ya da anlık öfkeyle ortaya çıkan geçici davranışlar, belli bir kişiyi ya da kişileri hedef almayan olumsuzluklar mobbing olarak nitelendirilemez." ifadesini kullandı.

Mobbinge uğrayan çalışanın ne yapmalı?

Mobbinge uğrayan çalışanın bu durumda ne yapması gerektiğini anlatan Kara, "Mobbing uzun zamandır var olan ancak adı yeni yeni koyulan bir olgu. Bu olumsuzluğa her an herkesin maruz kalması mümkün bu yüzden bu konuda haklarımızı bilmemiz ve gerektiğinde haklarımızı arama cesaretini göstermemiz çok önemli. Ülkemizde iş hukuku uzun yıllardır önceliği işçiye vermekte. İş Kanunu, işçiyi, işverene karşı koruyup haklarını güvence altına almayı amaçlıyor ve yargının işleyişi de buna paralellik gösteriyor. Mobbinge maruz kaldığını düşünen bir çalışan öncelikle durumu uzlaşmacı ve çekişmesiz bir yol izleyerek ve konuşarak sonlandırmayı denemeli. Ancak bu şekilde sonuç alamazsa kanunların kendisinden yana olduğunu ve hakkını eğer gerekli yolları izlerse elde edeceğini unutmamalı." diye konuştu.

"Yargılama sırasında mobbinge uğrandığının kanıtlanabilmesi gerekiyor"

Kara, "Mobbing iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle fesih sebeplerinden biri olduğu gibi aynı zamanda durumun niteliğine göre maddi ve manevi tazminat sebebi. Bu bakımdan yazılı haklı fesih bildirimi yapabilir. Ancak mobbinge dayanarak işten ayrılmak isteyen kişinin unutmaması gereken en önemli husus bu iddiasını ispat etme yükünün kendisinde olduğu. Yargılama sırasında mobbinge uğrandığının kanıtlanabilmesi gerekiyor." dedi.

Mobbinge maruz kaldığını düşünen çalışan neler yapmalı?

Kara, mobbinge maruz kaldığını düşünen çalışanların şunları yapması gerektiğini önerdi:

Kronolojik olarak uğradığı olumsuzlukları not almak.

Kendisine yöneltilmiş olumsuz davranışlara örnek olabilecek her türlü elektronik posta, mesajlaşma ve buna benzer yazışmayı saklamak.

İşverenin yargılamada başvuracağı ilk savunma 'performans' olacağından işini düzgün ve sorunsuz yaptığını, kendisine verilen işleri makul süreler içinde yerine getirdiğini gösterir her türlü yazışma, rapor vs delilleri saklamak.

Eğer varsa diğer çalışanlara sağlanan ancak kendisine sağlanmayan menfaatleri, kendisinin mahrum kaldığı olumlu durumları ve yine bunlara dair yazışmaları kayıt altına almak.

Eğer durumdan kaynaklanan bir psikolojik rahatsızlık oluşmuşsa buna dair raporları, kullanılan ilaçların reçetelerini saklamak.

Mobbingin ispatlanmasında yukarıdaki unsurlar büyük önem taşımaktadır. Çünkü, mobbingin olduğu bir işyerinde en önemli delil olan tanık delilinden yararlanmak her zaman mümkün olmayacaktır. Gerçekten de fiiliyatta halen işyerinde çalışan tanıklar davacı lehine ifade vermekte zorlanmaktalar.

"Tazminat haklarından yararlanmak da mümkün olabilecek"

Çalışanın en az bir yıllık çalışma süresi varsa ve mobbingi gerekçe gösterip haklı fesih yoluna başvurarak çıkması halinde, çalışanın kıdem tazminatına hak kazanabileceğini belirten Kaya, "Olayın şartlarına göre kötü niyet tazminatı veya ayrımcılık tazminatı istemek mümkündür. Somut olaya göre Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer mevzuatta öngörülen tazminat haklarından yararlanmak da mümkün olabilecektir." ifadelerini kullandı. (Fırat Arslan- İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Öne Çıkan Haberler