DİKA-Üniversite İşbirliği Platformu toplantısı

DİKA-Üniversite İşbirliği Platformu'nun 8'inci toplantısı Mardin'de gerçekleştirildi.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve bölgede bulunan üniversiteler arasında iş birliğini tesis etmek üzere, yürütülen mevcut çalışmaların yanında yeni projeler tasarlamak ve uygulanmasına altyapı oluşturmak amacıyla oluşturulan 'Ajans-Üniversite İşbirliği Platformu'nun 8'inci toplantısı Mardin'de yapıldı.

Toplantıda üniversitelerin yürüttüğü çalışmalar, yeni proje fikirleri ve Dicle Bölgesi'nde yürütülmekte olan projeler görüşüldü.

Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyelerinin sunduğu gündem maddeleri ile başlayan toplantıda Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nden Doç. Dr. Lokman Toprak'ın bölgedeki her il için farklı bir tema seçilerek her yıl düzenlenmesi planlanan "Kültür ve Turizm Kongresi" gündem önerisi ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Ardından söz alan Öğretim Üyesi Necmettin Aktepe ise Mardin'in şifalı endemik bitkiler ve sağlık turizmi konusundaki potansiyelinden bahsederek bir "Şifa Köyü" kurulması önerisini sundu.

Daha sonra Doç. Dr. Vahap Özpolat devam eden sosyal analiz çalışmalarından bahsederek bölge gençlerinin sosyal bütünleşmeye daha etkin bir şekilde katılımının sağlanması ve bölgede görevli kamu personellerine, bölge özelinde farkındalık eğitimi verilmesi konularında çeşitli öneriler paylaşıldı.

Batman Üniversitesi'nden katılım sağlayan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Dursun, bölgede işsizliğin azaltılması amacıyla bölgedeki işgücünün çeşitli kurs programları ile uygulamalı olarak eğitilmesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan sertifikalandırılması hedeflenerek dört ilin üniversiteleri bünyesinde "Sertifikalı Meslek Edindirme Kursları" açılması önerisi platform üyelerince istişare edildi.

Öğretim Üyesi Musa Kılıç ise bölgedeki yöresel ürünlerin ihracat oranlarının artırılması ve bölge firmalarının pazar paylarının genişletilmesi amacıyla e-ticaret konusunda eğitim verilmesi hususunda öneri sundu.

Siirt Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Behçet İnal da ajansın desteklediği önemli projelerden biri olan "Bal Analiz Altyapısının Güçlendirilmesi ve Bal Üreticiler Ağının Sektörel Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler konusunda sunum yapılarak, Pervari balının akreditasyonu amacıyla gerçekleştirilmesi hedeflenen faaliyetler belirtildi.

Dr. Öğretim Üyesi Seyrani Mersin ise ajansın desteklediği projelerden biri olan "Siirt Üniversitesi Küçükbaş Hayvan Payetleme Birimi Güdümlü Projesi" hakkında bilgi vererek, projenin Siirt için öneminden ve altyapı geliştirilmesi için yapılması gerekenlerden söz etti.

Son olarak Şırnak Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hüseyni, ekim ayında düzenlenen "Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararası Silopi Sempozyumu" ile ilgili olarak sonuçlar paylaşılarak platform üyelerinin bu konudaki görüşleri alındı.

Ayrıca "TRC3 Bölgesinin Ekonomisine Genel Bir Bakış" isimli kitap konusunda bilgi veren Hüseyni, bölge ekonomisine yön verilebilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Katılımcıların fikir alışverişiyle birlikte gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nden Doç. Dr. Lokman Toprak, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Vahap Özpolat, Sağlık Yüksekokulu'ndan Dr. Necmettin Aktepe, Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Dursun, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Musa Kılıç, Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Behcet İnal, Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Başkanı Seyrani Mersin, Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Dr. İbrahim Hüseyni katıldı. (M. Salih Keskin – İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Öne Çıkan Haberler