Şanlıurfa Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle düzenlemiş olduğu basın açıklamasında, yaşadıkları sıkıntılara değinerek, meslek onurlarına yaraşır bir şekilde yaşamak istediklerini ifade etti.

Şanlıurfa Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle düzenlemiş olduğu basın açıklamasında, emeklerinin ve mesleklerinin karşılığını istediklerini belirterek, meslek onurlarına yaraşır bir şekilde yaşamak istediklerini ifade etti.

Şanlıurfa Tabip Odası'nda düzenlenen basın açıklamasını Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Melik okudu.

Binlerce hekimin haksız şekilde işten çıkarıldığına ve asistanlık eğitimi devam eden hekimlerin mağdur edildiğine dikkat çeken Melik, "Kamu görevinden haksız hukuksuz çıkarılan binlerce hekim bulunmaktadır. Kanunsuz bir şekilde yurt dışına çıkışları yasaklanmakta, KHK ile ihraç edilen ve halen asistanlık eğitimi devam etmekte olan uzmanlık eğitimi öğrencilerinin, eğitim hakkı Anayasanın 42. maddesi ve uluslararası sözleşmelerle korunmuş olmasına rağmen anayasa ihlali yapılarak engellemiş durumdadır." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın sağlık yönünde ülke standartlarının çok gerisinde kaldığına değinen Melik, "İlimiz sağlık göstergeleri açısından da hemen her konuda maalesef ülke ortalamasının gerisinde bulunmaktadır. Sağlık emekçilerinin iş yükü ve emek yoğunlukları fazla olup sağlık çalışanlarının sayıca yetersiz olması sağlık göstergelerini doğrudan etkilemektedir." diye konuştu.

"Şanlıurfa anne ölüm hızı Türkiye ortalamasının iki katından bile fazladır"

Şanlıurfa'da doğurganlık oranının yüksek olduğunu hatırlatan Melik, "Aile hekimi başına düşen nüfus 3 bin 304 ile Türkiye ortalamasının üstündendir. 2017 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; bebek ölüm hızı ilimizde bin canlı doğumda 14,4 iken, Türkiye ortalaması 9,1'dir. Anne ölüm hızı ise maalesef Türkiye ortalamasının iki katından bile fazladır. Ülke ortalaması yüz binde 14,6 iken ilimizde bu oran 31.17 olup anne ölümünün en yüksek olduğu illerden biridir. Yine önemli bir sağlık göstergesi olan doğurganlık oranı Türkiye'de 2,07 iken ilimizde 4,29'dur ve doğurganlık oranının en yüksek olduğu ildir." dedi.

"Bölgemizde kızamık salgını baş göstermiştir"

Son zamanlarda bazı sebeplerden dolayı kızamık başta olmak üzere salgın hastalıklarda artış yaşandığına vurgu yapan Melik, "Türkiye genelinde var olan mülteci sorunu ilimizde çok daha fazla kendini göstermekte olup en yüksek mülteci nüfusu olan illerden birisi Şanlıurfa'dır. Resmi rakamlara göre ilimizdeki mülteci sayısı 452 bin 534 olup, il nüfusuna oranı yüzde 22.23'dür. Bu rakamın çok daha yüksek olduğu gerçektir. Mülteci politikalarının yanlış yönetilmesi ve yeteri kadar planlama yapılmamasının çok daha büyük sorunlara yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sorunlardan biri de salgın hastalıklardır. Bölgemizde kızamık salgını baş göstermiştir. Bunun ana nedeni giderek artan aşı retleri ve ülkeye alınan mültecilerin yeterli ve koordineli sağlık kontrolünden geçmemesi ile birlikte aşı konusunda gerekli hassasiyetlerin yerine getirilmemesidir." ifadelerini kullandı.

"Hastanelerde devamlı yöneticilerin değişmesi sağlık sorunlarının çözümünden çok koltuk savaşlarına dönmüştür"

Şanlıurfa'daki sağlık sorunları ile ilgili mülki amirlere ve milletvekillerine seslenen Melik, "Şehirdeki mülki amirler ve milletvekilleri, hekim açığı ve şehrin diğer sağlık sorunlarına çözüm bulma noktasında daha fazla sorumluluk almalıdır. Geç kalınmış olmasına rağmen üniversite, halk sağlığı hocaları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile birlikte bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele yol haritası çıkarılmalıdır. Sağlık müdürlüğü ve hastanelerde devamlı yöneticilerin değişmesi sağlık sorunlarının çözümünden çok koltuk savaşlarına dönmüştür. Merkez ilçelerdeki hastane ve yatak sayısının düzensiz olması bazı semtlerde yaşayan vatandaşlarımızı mağdur etmektedir." dedi.

"Meslek onurumuza yakışır şekilde yaşamak istiyoruz"

Asıl görevlerinin hekimlerin özlük haklarını korumak olduğuna dikkat çeken Melik, "İlçelerimizde devlet hastanelerinde hekim ve sağlık çalışanı sayısının yetersiz olması orda yaşayan vatandaşların devamlı merkeze gelmesine yol açmaktadır. Bizler topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleriyiz. Emeğimizle, bilgimizle, uzun yıllar süren eğitim ve mesleki deneyimlerimizle dayanan birikimimizle insanlara hizmet ve sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Asıl görevimiz hekimlerin haklarını korumak, yaşam koşullarının iyileşmesini sağlamak ve nitelikli sağlık hizmeti sunmaktır. Yıllardır iyi ve onurlu hekimlik için mücadele eden biz hekimler, emeğimizin ve mesleğimizin karşılığını istiyor ve meslek onurumuza yakışır şekilde yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı. (Abdurahman Uğurlu-İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Mobil Uygulamamızı İndirin

Öne Çıkan Haberler