İmam Humeyni vefatının 30'uncu yılında yad ediliyor

İran İslâm Cumhuriyeti lideri ve kurucusu olan İmam Humeyni, vefatının 30'uncu yıldönümünde yad ediliyor.

Bugün İran İslam İnkılabının önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu İmam Humeyni'nin vefatının 30'uncu yıldönümü.

Tebliğ, hicret, ve devrimle görevini ifa eden İmam Humeyni, 4 Haziran 1989'a dar-ı bekaya irtihal etti.

Antiemperyalist duruşu, tavizsiz kişiliği ve feraseti ile ümmete ve mustazaf halklara örnek bir önder olan Humeyni, Vahdet Haftası ve Dünya Kudüs Günü gibi iki önemli günü Müslümanlara miras olarak bıraktı.

İran İslam İnkılabı'nın önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu İmam Humeyni, 24 Eylül 1902 tarihinde soyu Peygamber Efendimiz'e (sallallahu aleyhi vesellem) dayanan dindar bir aileden dünyaya geldi. İmam'ın babası, Ruhullah'ın dünyaya gelişinden henüz 5 ay bile geçmemişken, dönemin hükümet görevlilerince şehid edilmiştir.

İmam Humeyni, 20 yaşında Kum şehrine hicret ederek Yüksek Dînî İlimler Havzası'na girdi ve burada dönemin en tanınmış üstatlarından ders alarak kısa sürede yüksek İslami bilimlerle ilgili tahsilini tamamladı. İlk kez Necef'te "Velayet-i Fakih" başlığı altında verdiği derslerde İslam devletinin temel prensipleri konusunu işledi.

İmam Humeyni'nin mücadele hayatı, gençlik döneminin ilk yıllarından itibaren başlar ve kendisinin ruhi ve ilmi erdemlilik ve yetişmesine paralel olarak sürer. İran ve diğer İslam ülkelerindeki sosyal ve siyasi gelişmeler de bu mücadelenin akışına etkide bulunmuştur. 1960-1961 yıllarında baş gösteren olaylar onun, ulemanın kıyamında lider olarak bilfiil sahnede görünmesine neden oldu. 5 Haziran 1963 de baştanbaşa bütün İran'da ulemanın öncülüğü ve liderliğinde despot şah rejimine karşı muazzam bir başkaldırı ve kıyam hareketi başladı.

İmam Türkiye'ye sürgün ediliyor

İnkılâba giden süreçte İmam'ın ismi Kum'da, 1963 yılındaki pek çok kişinin şehid olmasına yol açan Şah karşıtı olaylarda öne çıkar. İmam, ulemayı ve halkı açıkça şaha karşı tavır almaya çağırır. Sonunda ise hapis ve sürgün hayatı vardır. Önce Türkiye'ye, sonra da Irak'a sürgün gider.

İmam, ulemanın suskunluğunu zorba rejimle aynı safta olarak nitelendiriyor

1963 baharında yaptığı konuşmasında, şah rejiminin işlediği son cinayetler karşısında hala sessizliğini bozmayan Kum, Necef ve diğer şehirlerin âlimlerini sert bir dille eleştiren İmam, "Bugün susmanın anlamı, zorba rejimle aynı safta durmaktır!" diye haykırıyordu.

"İnkılâbın başlangıcı: 15 Hordad (Haziran) kıyamı

Bu kıyamın en belirgin iki özelliğinden biri İmam Humeyni'nin liderliğini vurgulaması diğeri ise kıyamın sebep, şiar ve hedeflerinin tamamen İslâmi olmasıydı. Daha sonra bütün dünyada "İslam İnkılâbı" adıyla tanınacak olan çağın emsalsiz İnkılâbının başlangıcı işte bu 15 Hordad (Haziran) kıyamıdır.

İmam tutuklanıyor

15 Hordad sabahı, İslam İnkılâbı Rehberi'nin rejim tarafından tutuklandığı haberi Tahran, Meşhed, Şiraz ve diğer şehirlere de yayıldı. Kum'da yaşanan facianın bir benzeri de bu şehirlerde de yaşandı.

İmam her seferinde, Şah'ın Amerika ve İsrail'in dostu olduğunu dile getiriyor

İmam Humeyni kendisini ziyarete gelen Müslümanlara yaptığı konuşmalarda hiç çekinmeden bizzat şahı suçluyor ve bütün bu cinayetlerden sorumlu tuttuğu şahın 'Büyük Şeytan Amerika' ve siyonist rejimin dostu ve müttefiki olduğunu vurgulayarak açıkça herkesi şaha karşı kıyam edip başkaldırmaya çağırıyordu.

"Herkes, hiç çekinmeden açıkça kıyam etmelidir"

İmam Humeyni 1977 yazında yayınladığı bir bildiride şöyle diyordu: "Yurtiçi ve yurtdışında vuku bulan son gelişmeler ve şah rejiminin işlediği cinayetlerin yurt dışındaki çevrelere ve medyaya yansımış olmasına binâen; yurtiçi ve yurt dışındaki ilmi ve kültürel çevreler ve vatansever insanlar, üniversiteliler ve İslam dernekleri için bulundukları yerlerde hiç vakit geçirmeden değerlendirmeleri gereken bir fırsat doğmuş bulunmaktadır: Herkes, hiç çekinmeden açıkça harekete geçmeli, kıyam etmelidir şimdi!"

İmam'ın Irak'tan çıkarılması kararının alınmasından sonra, İmam Humeyni 6 Ekim 1978 günü İmam Paris'e giriş yaptı.

14 Yıllık sürgünden sonra İmam'ın İran'a dönüşü

Nihayet İmam Humeyni 14 yıllık bir sürgünden sonra kendi iradesi ve halkının büyük bir davetiyle 1 Şubat 1979' da vatanına döndü.

"Şah gitmeli" dedi ve öyle oldu

İmam'ın Fransa'dan İran'a gönderdiği mesaj çok açık ve netti: "Şah gitmeli!.." Nitekim öyle oldu; 1 Ocak 1979'da Şah ülkeyi terk etti. 1 Şubat 1979'da da İmam Paris'ten uçakla İran'a döndü.  İmam'ı on dört yıl önce sürgüne gönderen Şah, geri dönmemek üzere İran'ı terk etmişti.  İmam, İran'a geldiğinde yaptığı ilk iş; Beheşt-e Zehra Mezarlığı'ndaki,  İslam kıyamında şehit olanların mezarlarını ziyaret etti.

İran İslam Cumhuriyeti resmen kuruldu

İmam'ın dönüşüyle İslam İnkılâbı doruk noktasına ulaşmış ve İslam İnkılâbı, Dehei Fecr (Şafakta On Gün) olarak adlandırılan 10 günlük gibi bir zaman diliminde zafere ulaşmıştır. İmam,  İran halkının gerçekleştirdiği İslam İnkılâbının ardından bundan 36 yıl önce, yani 11 Şubat 1979 tarihinde halkoyu ile İran İslam Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur.

1 Nisan 1979'da halkın şahlıktan mı, yoksa İslam Cumhuriyeti'nden mi yana olduğu konusunda referandum yapıldı ve İran İslam Cumhuriyeti ilan edildi. 2 Aralık'ta da hazırlanan anayasa taslağı referandumla kabul edildi. 4 Kasım tarihinde bir grup öğrenci ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'ni işgal ederek, çalışanları rehin aldı, olay 444 gün devam etti.

İmam'ın cenazesine 15 milyon kişi katıldı

İran İslam İnkılâbı Rehberi İmam Humeyni 1989'da vefat ettiğinde, cenazesine katılan insan sayısının 10-15 milyon civarında olduğu belirtiliyordu.

İmam; tebliğ, hicret, fetih ve devrimle görevini ifa etti. İmam'ı mezheplerin dar kalıpları içinde değerlendirmek büyük bir haksızlık olacağı gibi emperyalizmin ekmeğine de yağ sürülmüş olacak. İmam, antiemperyalist duruşu, tavizsiz kişiliği ve feraseti ile ümmete ve mustazaf halklara örnek bir önder olmuştur. O dünyanın hemen hemen her tarafında İslam'ı yaşamanın çok zor olduğu bir dönemde İslam'ın sesini yükseltmiş, gerçekleştirdiği inkılâp, İslam âleminin uyanmasına, silkinmesine büyük katkı sağladı.

İmam Humeyni tarihin akışını mazlumların lehine olacak şekilde değiştirmiştir

İmam Humeyni hak-batıl mücadelesini soyut bir teori olmaktan çıkarıp onu somut bir pratiğe dönüştürmüştür. Hak-batıl mücadelesinin sadece bir etnisite, mektep veya mezhep ile sınırlanmaktan çok daha büyük ve kutsal, tüm insanlığı kuşatan bir dava olduğunu ortaya koydu. Bu mücadelenin bütün bir yerküreyi kapsayan "mustazaf ve müstekbir"ler savaşı olduğunu halklara öğretti. İmam halklara gösterdi ki tarih boyunca yaşanan, şimdi yaşanmakta olan ve gelecekte yaşanacak olan küresel müstekbirlere karşı ırkı, dini ve mezhebi fark etmeksizin küresel mustazafların savaşıdır. Ve yine öğretti ki, mustazaflar için izzet ve onurun kaynağı ve adalet, hürriyet, eşitlik temelli bir dünya kurabilmenin yolu müstekbirleri devirmekten geçmektedir.

İmam Humeyni hak-batıl mücadelesini yeniden tanımlayarak onun esasında küresel bir mustazaf-müstekbir savaşı olduğunu ortaya koymakla kalmamış aynı zamanda bunların müşahhas karşılıklarını da insanlığa tanıtmıştır. İnsan ve insanlığın en büyük düşmanının emperyalizm ve siyonizm elbiseleri ile hükümet eden "Büyük Şeytan Amerika" ve siyonist rejim olduğunu; dünyanın hangi coğrafyasında hangi dinden ve hangi mezhepten olursa olsun emperyalizm ve siyonizm ile iş tutan hükümet ve liderlerin müstekbir olduklarını beyan etmiştir.

Ana cephe Filistin ve kutsal Kudüs davası

İmam Humeyni, mustazafların müstekbirlere karşı varoluş savaşında ana cephenin neresi olması gerektiğini de tayin etmiştir. Bu cephe; Filistin ve kutsal Kudüs davasıdır. İmam Humeyni ortaya koydu ki; emperyalizm ve siyonizm, İslam İnkılabı ve dostları ile bu cephe üzerinden hesaplaşmaktadır.

İmam Humeyni vahdetin temellerini atmıştır

İmam Humeyni, ırkı dini ve mezhebi ne olursa olsun tüm müstekbirlerin bir vücut ve yekpare bir cephe olduklarını insanlığa gösterdi. Bu yekpare küresel müstekbir cepheye karşı mücadele etmek için tüm Müslüman halkların hatta dünyadaki tüm mazlum ve mustazaf milletlerin her türden ulusal, dini, mezhebi ihtilafları bir kenara koyarak küresel mustazaflar cephesini oluşturmaları gerektiğini ortaya koydu. İmam hayatı boyunca evrensel istikbara karşı evrensel mustazaflar cephesini oluşturabilmek için gayret gösterdi. Gerek öğretisi ve gerekse pratiği ile örnek ve önderlik yaptı. Emperyalizm ve siyonizme karşı Müslüman ve mustazaf halkları bir ve beraber olmaya davet ederken pratik bir örneklik olarak küresel vahdetin ilk tuğla, ilk harcı olacak "Kudüs Günü"nü ilan etti.

İmam ve İnkılâbı için ne dediler

Profesör Hamid Mevlana, Washington D. C. Üniversitesi, Uluslar Arası İletişim Bölümü Kurucusu ve Başkanı: Bence 20. yüz yılda hiç bir ses, İmam Humeyni'nin sesi kadar dünyayı sarsmadı.

Ahmed Huber, İsviçreli Müslüman gazeteci: Bu gün Avrupa'da Berlin Duvarının yıkılmasının sizin başlattığınız inkılâpla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Bu İslami kıyamın tesirleri Avrupa'da hissediliyor.

BMT genel sekreteri: İran milleti büyük bir lideri kaybetti ve ben bu ülke Müslümanlarının büyük acısını çok iyi anlıyorum.

Afganistanlı âlim Ayetullah Seyyid Muhsin Hüccet: İmam Humeyni sürekli Şii-Sünni kardeştir, derdi. İmam Humeyni (ra) vahdet ve dayanışmadan söz ederdi. İmam şöyle derdi: Müslümanların başına gelen her felaketin sebebi, tefrikadır.

Afganistan İslami Hareket Lideri: İslam dünyası büyük liderini kaybetti. Tüm mağdurların ve tüm mustaz'afların lideri İmam Humeyni idi.

Pakistan Cumhurbaşkanı: İmam Humeyni'in İslam dinine kazandırdığı izzet ebediyen kalacaktır.

Amerika üniversiteleri Öğretim Üyesi Hamid Algar: İmam Humeyni insanların kalplerine hayat verdi. Gerçi bu gün imam Humeyni (ra) fiziksel olarak aramızda değil, ama onun düşüncelerini yaşatmamız gerekir.

Hindistanlı Müslümanların Lideri İmam Buhari: İmam Humeyni (ra) mümin, müctehid, tarih yazan ve son asırın mimarı olan bir şahsiyetti. Onun gibi mücahid bir insanin son asırda eşi yoktur.

Pakistan Senato Meclisi Başkan Yardımcısı Muhammed Cemali: İmam Humeyni'nin özgürlük ve bağımsızlık mesajı dünya halkı için her zaman tazedir ve şimdiki durumda bu mesajı yaygınlaştırmak için çalışmak gerekir.

Bosna Hersek Milli Eğitim Bakanı: İslam inkılâbından sonra biz Bosna Hersek'te İmam Humeyni'den büyük babamız olarak söz ediyoruz ve onun kim olduğunu ve ne denli insanların uyanışında etkili olduğunu çok iyi biliyoruz. (İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Mobil Uygulamamızı İndirin

Öne Çıkan Haberler