“Geçmişten Günümüze Ortadoğu ve Mardin” sempozyum bildiri kitabı yayınlandı

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından 27-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen “Geçmişten Günümüze Orta Doğu ve Mardin” temalı Uluslararası Sempozyuma ait bildiri kitabı yayınlandı.

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Konseyi’nin katkılarıyla Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından 27-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen “Geçmişten Günümüze Orta Doğu ve Mardin” temalı Uluslararası Sempozyumunu konu alan bir bildiri kitabı yayımlandı.

Türkiye’den ve Ortadoğu’nun farklı ülkelerinden alanında uzman, yirmi üçe yakın bilim adamı ve akademisyenin çok geniş bir perspektifle altı oturum halinde sundukları tebliğlerin bulunduğu kitapta, birçok kültürün şekillendiği ve medeniyetlerin temel odağı olan İslam Coğrafyası ve Mardin hakkında ayrıntılı araştırmalar yer alıyor.

Bölgenin ve kadim Mardin şehrine has sosyal, ekonomik, tarihi ve politik dinamiklerini daha da belirgin ve anlaşılır kılmak hedefiyle sempozyumun gerçekleştirilmesine katkıda bulunan Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Yaman, tarihi antik çağlara kadar uzanan, çok çeşitli halklara, kültürlere, dinlere ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Ortadoğu’da, tarihi, ekonomik ve siyasal yapılara dair fenomenlerin ele alınarak değerlendirilmesinin büyük bir önem arz ettiğini ifade etti.

Vali Yaman, bildiri kitabının entelektüel birikime önemli ölçüde faydalı olacağını ve bölgedeki siyasal ve toplumsal gelişmelere farklı açılardan bakılmasını sağlayacağını belirtti.

Kültür Konseyi adına Dr. Metin Eriş, Mardin Artuklu Üniversitesi adına Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ömer Bozkurt’un editörlüğünü yaptığı; ‘Geçmişten Günümüze Orta Doğu ve Mardin Uluslararası Sempozyumu’ bildirileri kitabında, Stratejik Yapısı İtibariyle Orta Doğu, Dinler ve İnançlar Açısından Orta Doğu ve Mardin, Dünya ve İslâm Dünyası Açısından Bölgesel Gelişmeler ve Orta Doğu, Milliyetçi Hareketler ve Orta Doğu'da Ulus Devlet Yapıları, Bilim, Kültür ve Sosyal Yapısıyla Orta Doğu, Geleceğe Bakarken Orta Doğu ve Türkiye gibi ana başlıklar altında çok yönlü konular okuyucu ve araştırmacılara  sunuluyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ise yaptığı değerlendirmede, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin son yıllarda düzenlediği bilimsel toplantılarla ve üniversite bünyesinde görev alan akademisyenlerinin ortaya koyduğu araştırma ve eserlerle akademi dünyasına zengin bir kazanım getirdiklerinin altını çizdi.

Ortadoğu’nun medeniyetlerin ve ilmin beşiği olduğu kadar iki nehir arası bereketli Hilal'in en verimli topraklarının Dicle ve Fırat nehirlerinin suladığı bir bölge olduğunu da dile getiren Ağırakça, Mardin’in her zaman ilmi, kültürel ve birlikte yaşama gücünü gösterecek etkinliklere ve yayınlara üniversite olarak destek olacaklarını vurguladı.

Ağırakça, bildiri kitabıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Orta Doğu’nun ortak değerlerine, ortak aklına ve ortak mekânına bilimsel bir katkı sunmak için Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Konseyi’ni destekleriyle düzenlediğimiz ‘Geçmişten Günümüze Orta Doğu ve Mardin Uluslararası Sempozyumu’ bildiri kitabı Ortadoğu ve Mardin hakkında araştırma yapacak araştırmacıları ve bilim insanları için önemli bir bilgi ve kaynak hüviyeti  taşıyacaktır.” dedi. (İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Öne Çıkan Haberler