PKKê li Qamişloyê hêj tunelan înşa dike
PKKê li Qamişloyê hêj tunelan înşa dike
PKKê li Qamişloyê hêj tunelan înşa dike
PKKê li Qamişloyê hêj tunelan înşa dike
PKKê li Qamişloyê hêj tunelan înşa dike