Avrupa Yetim Eli li Balkanan di bergeha alîkarîyên zivistanê ya sala 2020î de dest bi xebatên alîkarîyê kir.