Adnan Akgönül
İDEV'den eğitim konulu panel
Zülküf Böçkün
Yahya Oğraş