"İşgal rejimiyle bağlar koparılmalı ve güvenlik işbirliğine son verilmeli"