Emrullah Karabulut
Eyyup Oktay
İbrahim Gülpıbar
Mesut İçlek
Eyyüp Badıllı
Bilal Güler
Mustafa Yetiş