Cezayir Kasımiye Zaviyesi Şeyhi Şeyh Muhammed El-Memun Bin Mustafa, tasavvufun insanı dünyaya kulluktan Allah’a kulluğa yükselttiğini söyledi.

Cezayir’de toplumun manevi hayatına yön veren tasavvuf ekolü ve zaviyeleri, halkı maddi âlemden manevi âleme yönlendiriyor. Toplumun irşad edilmesinde önemli bir yer edinen Rahmani Tarikatı zaviyelerinden olan Kasımiye Zaviyesi Şeyhi Muhammed El-Memun Bin Mustafa El-Kasımi El-Hasani, tasavvuf menheci ve zaviyelerinin insanları dünyaya kulluktan Allah’a kulluğa yükselttiğini ifade etti.

Şeyh Muhammed, Cezayir’deki tasavvuf tarikatı ve zaviyelerinin, 30 yıl boyunca El-Ezher’de ilim tahsil edip ülkesine dönen Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman El-Ezheri El-Halveti tarafından yayıldığını ve günümüze kadar ülkedeki farklı tarafları birleştiricilik görevi gördüğünü belirtti.

“Cezayir’de tasavvuf menheci, dini anlamda toplayıcı bir konumu olan esas bileşendir”

Şeyh Muhammed, “Kasımiye Tarikatı, Cezayir’de tasavvufi, halveti ve aynı zamanda rahmani bir tarikattır. Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Ezheri El-Halveti tarafından kurulmuştur. Kendisi Mısır’da El- Ezher Üniversitesinde 30 yıldan fazla bir sürede ilim tahsil edip döndükten sonra bu tarikatı tesis etti. Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman, Mısır’ın birçok büyük ulemasından ilim tahsil etti. Burada Halveti Şeyhi Şeyh Hafnavi’den tasavvuf icazeti aldı. Sonra Cezayir’e gelip bunun yayılması için çalıştı. Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman’ın Rahmani olarak vasıflandırdığı bu tarikatı ayrıca ilim, terbiye ve cihat zaviyeleri olarak tanıttı. Bu rabbani tarikatın direği ilim ve eğitimdir. Menheci ise itidalli ve istikamet üzere olmaktır. Cezayir’de tasavvuf menheci dini anlamda toplayıcı bir konumu olan önemli bir esas bileşendir. Cezayir’in bu konudaki durumu Fas ile aynıdır. Cezayir’de, fıkıhta kaynağımız İmam Malik’in mezhebidir. Akidede ise Eş'ari akidesini taklit ediyor. Tasavvufta Cüneyt Essalik Tarikatı'na tabiyiz. Bu durumumuzu İmam Abdülhamid Bin Aşir, kendi eliyle telif ettiği ve birçok medrese ve zaviyede ders olarak okutulan manzumesinde belirtiyor. Bu tarikatın zaviyeleri vatanın her karış toprağına yayılmış durumda. Fransız işgalinin başlangıcında bu zaviyeler eğitim, ilim ve cihat kaleleri halini almıştı. Allah’ın beni mesajına hizmet etmekle şerefli kıldığı bu tarikatın zaviyelerinden biri de Rahmani Tarikatı diğer adıyla Kasımiye Zaviyesi'dir.” şeklinde konuştu.

“İnsanlar dinlerini ve dünyalarını kurtarmak için nasihatlerimizi dinliyorlar“

Kasımiye Zaviyesi'nin misyonundan bahseden Şeyh Muhammed, “Misyonu İslam’ın kapsayıcı misyonudur. Bu tarikatın en önemli başka bir misyonu da toplumsal dayanışmaya önem vermesidir. Dayanışmayı ve yardımlaşmayı yetimler, dullar, miskinler ve ihtiyaç sahipleriyle yapıyoruz. Toplum tarafından teveccüh görmemizin ve yayılmamızın en büyük nedeni şahısların aralarındaki sorunları çözmemiz ve aralarını bulmadaki başarımızdan kaynaklanıyor. Sadece insanlar arasında meydana gelen husumetleri bitirip aralarında barışı tesis etmekle kalmıyor toplumun genelini ilgilendiren genel çaptaki fitnelerin bertaraf edilmesinde çok önemli bir misyon üstlenmişiz. Zaviyemiz olarak cemaatler arasında olsun ya da kabileler arasında olsun bu fitnelerin yayılmadan evvel önüne geçmeye çalışıyoruz. Bazı taassup yanlısı çevreler ırkçılık naralarıyla ortaya çıktığında zaviyemiz hemen harekete geçiyor ve bu davaların toplum üzerindeki olumsuz etkisini halka anlatarak Allah’ın izniyle onların etkisini kırmayı başarıyor. Hitap şeklimiz insanlar tarafından hoş karşılanıyor. Çünkü sevdiren, birleştiren, ayrıştırmayan bir üslubumuz var. Dini bayramlarda birçok insan vatanın değişik bölgelerinde ve çok uzak diyarlardan zaviyemize akın ediyor. Gelenlerin hepsi günlük hayatta farklı ve değişik fikirlere sahip. Fakat hepsi zaviyenin çatısı altında kardeşlik bağlantısıyla bir araya geliyorlar. İnsanlar değişik bakış açılara sahip olmalarına rağmen zaviyemize gelip dinlerini ve dünyalarını kurtarmak için güzel nasihatlerimizi dinliyorlar.” dedi.

“Tasavvuf İnsanın dünya hayatındaki çabalarını anlamlandırarak Allah katında değerli kılıyor”

 Tasavvufun insanın günlük hayatındaki uğraşlarına anlam kattığına vurgu yapan Şeyh Muhammed, “Zaviyenin daveti ve misyonu ruhi değerler ile vatani değerleri bir arada toplamasıdır. Özellikle işgal dönemlerinde Fransızlar az önce zaviyenin temel faktörlerine dair anlattığım hususları bizzat kendi gözleriyle gördüler ve dokümanlarına İşgal dönemlerinde Müslüman Cezayir halkının birliğini muhafaza etmesinin, saflarını sıklaştırmasının, önlere atılmasının ve vatan evlatlarının yüreklerinde direniş azminin canlı kalmasının nedenini genel olarak bu zaviyelerden kaynaklı olduğunu kaydettiler. Bunun nedeni de bu zaviyelerin ruhi ve vatani değerleri birleştirmesinde yatıyor. Zaviyelere tabi olanlar burada kalplerini güçlendirecek, birliklerini sağlayacak gücü görüyorlar. Çünkü bu zaviyeler kalpleri Kur’an’ın gıdasıyla besliyor ve nefisleri imanın hidayetiyle onarıyor. Zaten Tasavvuf ekolunun misyonu budur. Rahmeti, sevgiyi, iyiliği, yardımlaşmayı ve İslam’ın kendisiyle geldiği tüm değer ve faziletleri bu menhecte görebilirsiniz. Bu tasavvuf menheci İslam dininin şer-i yönüyle ruhi yönleri arasındaki münasebeti ve birlikteliği sağlıyor. Ayrıca başka bir fonksiyonu da toplumsal hayatı ruhi hayata bağlamasıdır. Kısacası insanın tüm maddi yaşantısını ve olgularını ruhani âlemle bağlantısını sağlıyor. Bu zaviyeler özellikle aşırılıklarla boğuşan maddi hayatın gölgesinde Tasavvuf menheciyle insanları maddi hedeflerinde doğru yola vardırmaya ve istikamet üzere tutmaya çalıyor. Tasavvuf menheci ve zaviyeler insanları dünyaya kulluktan özgürleştirerek Allah’a kulluğa doğru yükseltiyor. İnsanı dünya darlığından dünya ve ahiret sahasına çıkarıyor. Çünkü İnsanı rabbine ulaştıran ve kalpte imanı kökleştiren, yeri göğe bağlayan, İnsanın dünya hayatında ki çabalarını Allah katında değerli kılan menhec tasavvuf menhecidir.” ifadelerine yer verdi.

Şeyh Muhammed El Memun Bin Mustafa El Kasimi El Hasani kimdir?

25 Şubat 1944 yılında doğmuştur. Daha küçük yaşta Kur’an’ı hıfzetmiş ve diğer arkadaşları gibi Tefsir, Fıkıh, Akide, Belagat ve Nahiv ilimlerini tahsil etmiştir. Şeyh Bin Uzur, Şeyh Abdulhafiz ve babası Mustafa’nın yanında ilim tahsil etmiştir. Cezayir’de diğer ilmi tarikatlar gibi Rahmani Tarikatına bağlı olan Kasımiye Zaviyesinin Şeyhidir. Şer-i İlimler İçin Kasımiye Enstitüsünü kurmuştur. Ayrıca birçok televizyon programına katılarak Cezayir genelinde irşadi ve ilmi faaliyetler yürütüyor.(Zeyd Varol-İLKHA)  

YASAL UYARI: Yayınlanan yazılı haber, fotoğraf ve videonun tüm hakları İlke Haber Ajansı Basın Yayın San. Tic. A.Ş.'ye aittir. Hiçbir surette haber, fotoğraf ve videonun tamamı veya bir kısmı yazılı sözleşme yapılmadan veya abone olmadan kullanılamaz.

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Mobil Uygulamamızı İndirin

Öne Çıkan Haberler