دەزگای خێرخوازیی یەتیم ئەلیی ئەوڕووپا لە ژمارەیەکی زۆر گوندی شاری کامولیی وڵاتی ئوگاندا دەستی بە دروست کردنی بیری ئاو کرد.
بەردەوامییەکەی بخوێنە