​Batman'da düzenlenen merasimle ilmi tedrisatı bitiren 22 talebeye icazetleri verildi.
Devamını oku