Hasta mahkûmların aileleri seslerinin duyulmasını istiyor