"Müslüman kardeşlerimize çağrımız, Kudüs için ayakta olsunlar"