​"Su ve mera sorunları nedeniyle göç etmek zorunda kalacağız"