​"Kur’an, Siyer ve Temel Dini Bilgiler zorunlu dersler olması gerekiyor"