"Bir milletin geçmişini ve geleceğini yok etmek istiyorsanız o milletin dilini yok edin"