Göç Çalışmaları Uzmanı Yardak: Göç eden insanlar dezavantajlı konumunda oluyorlar