Molla Ünel: Müslüman memleketlerde faizin uygulanması garipsenecek bir durumdur

Molla Ünel: Müslüman memleketlerde faizin uygulanması garipsenecek bir durumdur