Ukrainian forces shoot down two Ka-52 Russian helicopters over the weekend

Ukrainian forces shoot down two Ka-52 Russian helicopters over the weekend