وقوع زلزله در ترکیه: یک نفر جان باخت

وقوع زلزله در ترکیه: یک نفر جان باخت