کمک های ماه رمضان کاروان امید ماردین شروع شد

انفجار در بغداد: 5 کشته و 18 زخمی

وقف ایتام در آکسارای ایتام را خوشحال کرد

توزیع پاکت معیشتی به هزاران خانواده توسط کاروان امید

وقف کاروان امید به خانواده های نیازمند در آفریقا کمک رساند

دست ایتام اروپا بز شیری و پاکت مواد غذایی توزیع کرد

برگزاری جشن میلاد پیامبر در استانبول