حمله مسلحانه در مدرسه‌ای در آلمان

کاروان امید باتمان برای اعضای 200 خانواده لباس و کفش خرید

برگزاری جشن آهنگ توسط وقف ایتام

گزارش کمک‌های وقف کاروان امید ماردین در طول ماه رمضان

اوکراین: 24 هزار و 700 سرباز روسیه کشته شد

ایهو ابرار ایتام غزه‌ای را در عید شاد کرد

آزادی و عزت امت وابسته به آزادی و عزت قدس است