حمایت روحانی از صلح افغانستان

مرگ 10 نفر براثر لغزش زمین در پاکستان

ارمنستان از برخی جبهه ها عقب نشینی کرد

مرگ 12 نفر در سیلی که در جنوب هند رخ داد

یکی دیگر از خانواده های تحصن کننده به فرزندش رسید

آخرین آمار ویروس کرونا در ایران

در 24 ساعت اخیر 87 مبتلای ویروس کرونا در غزه شناسایی شد