کمک‌های وقف کاروان امید و وقف ایتام به زلزله‌زدگان افغانستانی ادامه دارد

محموله دوم ۳۲ تن کمک بشردوستانه اوزبکستان برای زلزلهزدگان در ولایت های جنوب شرقی به کابل رسید

حدود ۴۰۰ خانواده در کابل کمک های خوراکی دریافت کردند

رفع شایعات از وجایب نویسنده ها و فرهنگیان می‌باشد

تشییع جنازه محمود عثمان‌اوغلو از علمای ترکیه

کمک‌های وقف ایتام برای زلزله‌زدگان افغانی آغاز یافت

ارزیابی هفتگی هداپار