مرگ 10 نفر براثر لغزش زمین در پاکستان

سومین کنگره ای فوق العاده هداپار در استانبول آغاز یافت

یکی دیگر از خانواده های تحصن کننده به فرزندش رسید

برخورد قطار با اتوبوس در تایلند:17 کشته و 30 زخمی

جان باختن 24 نفر در حملات ارمنستان

کاروان امید ماردین گزارش فعالیت سپتامبر را منتشر نمود

یکی دیگر از خانواده های تحصن کننده به فرزندش رسید