زیارت سفارت فلسطین توسط هداپار

کمک های ترکیه به پناهندگان فلسطینی

پایان ساخت دیوار امنیتی در مرز ایران و ترکیه

کاروان امید ماردین در ماه نوامبر به 434 خانواده کمک رساند

به رغم هوای سرد نوبت خانواده ها ادامه دارد

10 توافقنامه بین ترکیه و قطر امضا شد

باید جهان اسلام در مقابل دشمنی اروپا نسبت به اسلام برپا خیزند