دوستانش در سالگرد رحلتش از محمد یاووز سخن گفتند

شمار جان باختگان سانحه سقوط هواپیما در هند به 14 نفر افزایش یافت

کاروان امید الازیغ به صدها خانواده نیازمند گوشت قربانی توزیع کرد

دست کم 25 نفر در انفجار بیروت کشته شده و 2 هزار و 500 نفر زخمی شدند

کاروان امید به هزاران خانواده گوشت قربانی توزیع کرد

کاوران امید با رعایت تدابیر ویروس کرونا به ذبح قربانی و توزیع گوشت آغاز نمود

کاروان امید میدیات برای صدها یتیم لباس عیدی خرید