دست ایتام اروپا به صدها خانواده در استانبول کمک رساند

بارش شدید برف در آدی‌یامان منجر به خسارت مالی شد

26 نفری که گروه‌های مسلح در نیجریه گروگان گرفته بودند نجات یافتند

باران‌های شدید در اربیل منجر به سیل شد

یاپیجی اوغلو رئیس هداپار آیدین معروف را زیارت نمود

یاپیجی اوغلو رئیس هداپار حزب اتحاد اسلامی کردستان را زیارت کرد

رئیس هداپار دفتر مرکزی حزب دموکراتیک کردستان را زیارت کرد