رادف مصطفی، وکیل رئیس جمعیت مستقلان سوریه، با بیان ظلمهایی که پ.ک.ک/ی.پ.گ نسبت به کردها روا داشته است، اظهار کرد، آسیبی که پ.ک.ک به کردها رسانده است، کسی نرسانده است.

رادف مصطفی، سیاستمدار کرد و وکیل رئیس جمعیت مستقلان سوریه در گفت و گو با خبرگزاری ایلکه در رابطه با اتفاقاتی که در مناطق تحت کنترل پ.ک.ک/ی.پ.گ رخ می دهد، بیانات مهمی انجام داد. رادف مصطفی با بیان اینکه رژیم و پ.ک.ک و داعش در سوریه با هم حرکت می کنند، اظهار کرد، آسیبی که پ.ک.ک به کردهای سوریه رسانده است، کسی نرسانده است.

مصطفی تصریح کرد که مناطق کردنشین به شرط شرکت نکردن در قیامهای کردها و بردن مشکلات کردستان سوریه به ترکیه، توسط رژیم به ی.پ.گ داده شده است. وی تاکید کرد ی.پ.گ در منطقه کنترل را در دست گرفته و کردها را به عنوان قدرت مزدور آمریکا به میدان فرستاد. همچنین مصطفی اظهار کرد که ی.پ.گ/پ.ک.ک پس از رژیم، ایران و روسیه با آمریکا و نیروهای غربی همکاری کرده و به غیر از کردها در خدمت همه قدرتها قرار گرفته است.

مصطفی تاکید کرد که غرب تبلیغات مبازره پ.ک.ک با داعش را می کند درحالی که پ.ک.ک با داعش همکاری کرده است. وی همچنین اظهار کرد که ی.پ.گ اعضای داعش را که توسط آمریکا و نیروهای ائتلاف به پ.ک.ک سپرده شده بودند، در مقابل دلار آزاد کرده است.

مصطفی با بیان اینکه از عملیات چشمه صلح ترکیه حمایت کردند، تاکید کرد که نباید اشتباهاتی که در آفرین صورت گرفته بود، تکرار شود. مصطفی با تاکید بر اختلالات حقوق و رفتارهای بدی که در آفرین صورت گرفت، اظهار کرد که این مشکلات را هم به ترکیه و هم به ارتش ملی سوریه بردند. وی گفت: امیدواریم که چشمه صلح پاک و تمیز باشد. کثیف نباشد و به کسی آسیبی نرساند.

پ.ک.ک از همان اول علیه کردها کار کرد

مصطفی با بیان اینکه پ.ک.ک از زمان ورودش به سوریه به کردها آسیب رسانده است، در رابطه با نظر عبدالله اوجالان درباره کردهای سوریه گفت: در سالهای هشتاد در ترکیه کودتای نظامی صورت گرفت. برخی از ساختارهای سیاسی ترکیه به سوریه آمدند. یکی از آنها پ.ک.ک بود. آن زمان تنها حزبی که با اسد همکاری می کرد، پ.ک.ک بود. رژیم سوریه نیز از پ.ک.ک حمایت کرد. برای آنها جا آماده کردند. آن وقت ها لبنان تحت کنترل سوریه بود. هم در مناطق سوریه و هم در مناطق لبنان برای تربیت نظامی پ.ک.ک اردوگاه هایی تاسیس کرد، از لحاظ نظامی از آنها حمایت کرد. از آن موقع با پ.ک.ک مشکل پیدا کردیم. ما کردهای سوریه هستیم و حقوق خود را از دمشق می خواهیم. عبدالله اوجالان در کتاب "7 روز با رئیس" نوشته است، "در سوریه کردی وجود ندارد و در سوریه هیچ مشکلی هم ندارند". از همان روز اسد با اوجالان ارتباط داشت و می خواست کردهای سوریه را به طرف ترکیه بکشاند.

پ.ک.ک کردهای سوریه را مانند انبار انسان و حمل و نقل می دید

مصطفی با خاطرنشان کردن اینکه آن وقت ها جوان بوده و کردهای سوریه مخالف پ.ک.ک بودند، گفت: پ.ک.ک کردهای سوریه را مانند انبار انسان و حمل و نقل می دید. وقتی که نیاز به افرادی داشتند می آمدند و جوانان ما را می بردند. در جنگ علیه ترکیه هزاران جوان سوری جان خود را از دست دادند. از همان اول پ.ک.ک در مقابل ما ایستاد. ما کردهای سوریه پ.ک.ک را به خوبی می شناسیم. پ.ک.ک هیچ ربطی به کردها و نژاد کردی ندارد. فقط در راه هدف خود از کرد ها استفاده می کنند. برای اینکه کردها را به طرف خود بکشانند مسئله کرد را لباس خود قرار دادند. ولی هدف آنها هیچ وقت نژاد کرد نبود. کرد بودن فقط شعاری بود برای اینکه مردم را به طرف خود بگیرند. پ.ک.ک یک حزب چپ گراست. تفکرات آنها هیچ ربطی به تاریخ و فرهنگ و اعتقاد کردها ندارد. طوری که می خواهند نهاد خانواده را نیز تخریب کنند. هر اقدام آنها مخالف با کردها بود. پس از تشکیل کردستان عراق اوجالان اظهار کرد که این یک خنجری است که نسبت به دولت های عربی و کشورهای منطقه زده شده است. هنگامی که پ.ک.ک با نام کردها صدای خود را درآورد و آزادی چهار بخش کردستان را خواستار شد، حافظ اسد گفت، "کدام چهار بخش؟"، اوجالان فورا گفت، "چهار نه سه بخش" و کردستان سوریه را نادیده گرفت. پ.ک.ک از زمان تاسیس خود تاکنون همیشه مخالف کردها بوده است.

سوریه اوجالان را اخراج کرد ولی کاری به پ.ک.ک نداشت

مصطفی در رابطه با روند اخراج اوجالان از سوریه گفت: ترکیه رژیم سوریه را تهدید کرد و اوجالان را از سوریه اخراج کرد. اوجالان با هواپیما دور دنیا گشت، وقتی که جایی برای پناه آوردن نداشت، ترکیه او را گرفت و به عمرالی برد. آن موقع نیز پ.ک.ک گفته بود که ترکیه را بدبخت می کنیم، می سوزانیم ولی تو خالی بودند. پس از همه اینها رژیم اسد چه کار کرد؟ اوجالان را از سوریه اخراج کرد ولی پ.ک.ک را آنجا گذاشت. برخی از بازداشت ها و فشارها اتفاق افتاد ولی به سازماندهی آنها کاری نداشت و آنها را برای یک همچین روزی حفظ کرد.

در سوریه عرب ها و کردها تحت ظلم قرار می گرفتند

مصطفی با بیان اینکه در سوریه عرب ها یک نوع و کردها دو نوع ظلم می دیدند، گفت: یکی از اینها این بود که به علت اینکه یک رژیم ناعادلانه و دیکتاتور در سوریه بود، مردم سوریه تحت ظلم بودند. دومین نوع ظلم نیز به علت کرد بودنشان بود. مردم کرد در کوبانی، آموده و قامشلو تحت ظلم رژیم قرار گرفتند. از همه حقوق انسانی محروم ماندند. خیلی از آنها شناسنامه هم نداشتند. به گاوها هم شناسنامه می دادند ولی به کردها شناسنامه نمی دادند. کسی نمی توانست مزارع خود در طول خط مرزی را بفروشد. چون که کرد هستی. حتی خیلی از کردهای تل ابیض سند خانه خود را به اسم عرب ها در می آوردند. هر چند این عرب ها قابل اعتماد هم باشند، پس از فوتشان اموال از طریق میراث مال فرزندان آنها می شد. بدین صورت هزاران مشکلی که حلشان ممکن نبود، آشکار شد.

به غیر از اینها پروژه های نژاد پرستانه ای علیه کردها طراحی شد. برنامه هایی مانند دروس با محتویات عربی، محدودیت جمعیت طراحی کردند. حرف زدن به زبان کردی نیز ممنوع شد. به دلیل اینکه در مراسم عروسی من آهنگ کردی خوانده شد، مرا بازداشت کردند و شکنجه ام کردند. وقتی که آهنگ کردی در یک عروسی خوانده می شد، داماد و خواننده را دستگیر می کردند. سیاست سیستماتیک و نژادپرستانه ای نسبت به کردها صورت می گرفت. هدف آنها عرب کردن کردها بود. پروژه های زیادی داشتند. مردم سوریه این را دیدند. در اصل می خواستند کل سوریه اسدی شود. می خواستند سوریه از کشور بودن خارج شود و مزرعه و پارک خانواده اسد قرار بگیرد. جمهوری براساس وراثت تاسیس کردند. سیستم جمهوری سیستمی است که حکومت از طرف مردم انتخاب می شود. ولی وقتی که او مرد حکومت را به دست پسرش داد.

رژیم کردها را به پ.ک.ک واگزار کرد

مصطفی با بیان اینکه هنگام شروع حوادث سوریه رژیم دوباره با پ.ک.ک همکاری کرد، گفت: در صورتی که پ.ک.ک را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کردند و مطابقت آدانا را امضا کردند، هنگام شروع حوادث سوریه در سال 2011، رژیم با پ.ک.ک همکاری کرد.

در قیام سال 2011 کردها نیز شرکت کرده بودند. آن دوران روسیه و ایران کشورهایی بودند که آشکارا از رژیم دفاع می کردند. این کشورها فهمیدند اگر کردها نیز در این قیام شرکت کنند، رژیم سرنگون خواهد شد. در اواخر سال 2011 این دو کشور با پ.ک.ک توافق کردند. اولین شرط این توافق، این بود که پ.ک.ک در سوریه به میدان ها می ریزد. ما اسلحه و تدارک لازم را به شما می دهیم. شما نیز کردها را از مقاومت دور خواهید کرد. می خواهید با خوبی یا با بدی این کار را هر طوری که باشد انجام دهید. پ.ک.ک نیز به کردها فشار آورد و تحت ظلم قرار داد و آنها را از مقاومت دور کرد. بدین صورت مناطق کردنشین را تحت کنترل خود درآوردند. دومین شرط نیز این بود؛ ترکیه از مقاومت حمایت می کند. شما این مسئله را به طرف ترکیه می برید. دقت کنید، هر دو شرط به اجرا در آمدند. پ.ک.ک برای اینکه به این وظایف خود عمل کند، در مناطقی مانند آموده و آفرین به کشتار کردها شروع کرد. مردم را تحت فشار قرار داد، ربود، تهدید کرد و کشت. به احزاب و ساختارهای کردها فشار آورد تا از مقاومت دور شوند.

پ.ک.ک، رژیم و داعش خیلی اوقات با هم کار کردند

مصطفی اظهار کرد که پ.ک.ک به نمایندگی از رژیم مناطق کردنشین را تحت کنترل خود قرار داده و وظیفه اول خود را به جا آورد و برای اجرای دومین وظیفه، یعنی برده شدن مشکل به سمت ترکیه، داعش به میدان آمده و بازیهای متفاوتی به اجرا در آمد.

مصطفی با بیان اینکه پ.ک.ک، رژیم و داعش خیلی اوقات همکاری می کردند، تصریح کرد: من اهل کوبانی هستم. داعش ناگهان آمد و به کوبانی حمله کرد. آیا در کوبانی چه وجود داشت؟ نه نفت است و نه موقعیت استراتژیکی دارد. به رغم همه اینها داعش به آنجا حمله کرد. ما فکر می کنیم اکنون نیز بین داعش و پ.ک.ک یک بازیهایی طراحی شده است. پ.ک.ک، رژیم و داعش خیلی اوقات با هم کار کردند. با همکاری هم سیمان و نفت را می فروختند. ما فرزند این خاک هستیم و از همه اقدام آنها خبرداریم. لافارج یک شرکت فرانسوی است. اینجا در خرابرشکه تاسیسات آنها هست. سیمان آنها از اینجا تا به لاتکیه، دست رژیم می رسید. در کوبانی پ.ک.ک بود و در منبج داعش. این سیمان چگونه به آنجا می رسید؟ از طرف دیگر در رقه داعش بود که از اینجا عبور می کرد و به مناطق مختلف توزیع می کرد. بدین صورت نفت نیز از رملان اخراج می شد از کنترل پ.ک.ک می گذشت و به لاتکیه و تارتوس می رفت. ما دلایل زیادی داریم که همکاری رژیم با داعش و پ.ک.ک را نشان می دهد.

در کوبانی تعداد کشته شدگان بیشتر از تعداد زنده ماندگان است

مصطفی با بیان اینکه سپس ی.پ.گ با آمریکا توافق کرده و با آنها حرکت می کرد، افزود: ترامپ آمده و می گوید پ.ک.ک ترور است و ساختار تروریستی است که از داعش بدتر است. درحالی که تا دیروز به آنها پول و اسلحه می دادند. آنطوری که می بینیم آمریکا بازی کرد. یعنی ما یک ترور را با ترور دیگری پاکسازی می کنیم. متاسفانه بیشتر از همه اینها ما مورد اذیت قرار گرفتیم. دیروز دیدم رژیم به کوبانی می رود. رژیم آنجا را به آنها تسلیم کرد ورفت. اکنون نیز برمی گردد. در کوبانی تعداد کشته شدگان بیشتر از تعداد زنده ماندگان است. همه جا پر از قبر شده است. پ.ک.ک مسئول قتل همه آنهاست. آنها این خونها را ریختند. پس چرا این کار را کردید؟

اگر عضو پ.ک.ک نیستی پس باید کشته شوی

مصطفی با بیان اینکه پ.ک.ک به جز خود به کسی حق زندگی نمی دهد، تصریح کرد: اگر با پ.ک.ک همراه نیستی، از مقاومت دفاع می کنی و یا از حزبی که ربطی به آنها ندارد حمایت می کنی، تو خائن هستی، طرفدار اردوغان هستی، پس باید کشته شوی. پ.ک.ک همه موسسات اداری، اقتصادی و نظامی را تحت کنترل خود در آورد. هیچ کدام از مخالفان کرد را نپذیرفتند و راحت نگذاشتند. اگر کسی که از آنها انتقاد می کند، کرد باشد، به او خائن و طرفدار اردوغان می گویند و اگر عرب باشد به او داعشی می گویند.

اگر کوبانی را آزاد کرده باشند پس چرا نصف کرد ها از اینجا فرار کردند؟

مصطفی با بیان اینکه آسیبی را که پ.ک.ک نسبت به کردهای سوریه رسانده است، کسی نرسانده است، گفت: چند سوال مهمی وجود دارد. ما از آمریکا و اروپا نیز این سوالات را پرسیدیم. شما می گویید که کوبانی را آزاد کردید. پس چرا مردم کوبانی برنمی گردد. بیش از نصف مردم کوبانی اکنون در ترکیه هستند، برخی نیز در کرستان عراق و اروپا هستند. زیرا به سیستم پ.ک.ک اعتماد ندارند. زیرا آنها فرزندان مردم را به میدان جنگ می برند و منجر به کشته شدن آنها می شوند. وقتی که پول خونشان را هم که می گیرند، به جیب خود می اندازند. از روی خون آنها تجارت می کنند. سیستم آموزشی وجود ندارد. وضع اقتصادی وجود ندارد. به همین دلیل خیلی از آنها برنگشتند و خیلی ها نیز به علت آنها پناهنده شدند. خیلی از آنهای که رفتند دیگر برنمی گردند.

تعداد کردهایی که منطقه را ترک کردند بیشتر از عرب ها هستند

مصطفی با اشاره به اینکه تعداد کردهایی که از مناطق کردنشین فرار کردند، بیشتر از عربها هستند، تصریح کرد: تعداد کردهایی که از برخی شهرها مانند عموده فرار کردند، بیشتر از ترکمن ها و عرب ها هستند. این نیز وضع عجیبی است. کسی این وضع را نمی داند. می گویی که کرد هستی و مناطق کردنشین را تحت کنترل خود در می آوری، ولی کردهایی که از دست تو فرار می کنند، بیشتر از عرب ها هستند. آسیبی که پ.ک.ک به کردهای سوریه رسانده است، به کسی نرسانده است. به عرب ها نیز آسیب رسانده و روستاهایشان را تخریب کرده است ولی بیشترین آسیب را به کردها رسانده است. می بینیم بیشتر پناهجویان شهرهایی مانند رسولعین کردها هستند. معلوم نیست که آیا اینها باز می گردند یا نه و چه بر سر آنها آمده است. این مشکل خیلی بزرگی است.

مصطفی با اظهار اینکه کردهای سوریه پ.ک.ک را دوست ندارند و می خواهند از پ.ک.ک نجات یابند، گفت: رویدادها ده سال اخیر باعث شد که پ.ک.ک برخی را تحت کنترل خود در آورد. از طرف دیگر موسسات رسانه ای تحت کنترل پ.ک.ک نیز خیلی قدرتمند است. نزدیک 45 موسسه رسانه ای تاسیس کردند و تلاش می کنند تا با اینها مردم را تحت تاثیر خود در آورند. برخی را با فشار و ترس برخی را نیز با پول به طرف خود بردند.

اشتباهات آفرین تکرار نشود

مصطفی با اشاره به اینکه برخی از اتفاقاتی که در آفرین رخ داد باعث ترسیدن کردها شده است، خواستار شد که در طول عملیات چشمه صلح این اشتباهات تکرار نشود.

مصطفی با بیان اینکه کردهای سوریه می خواهند از دست پ.ک.ک نجات یابند و رژیم اسد نیز بازنگردد، گفت: تجربیات بدی که در آفرین رخ داد و اوضاع ناخوشایند باعث ترسیدن کردها شدند. ولی تجربیات بد در آفرین جلوی چشمان ما قرار دارد. اختلالات حقوق، دزدی، آزار و اذیت مردم. این را به مسئولین ترکیه ای و فرماندهان ارتش آزادی سوریه نیز گفتیم. این موارد هم تصویر ما و هم تصویر ترکیه را خراب می کند. یک نمونه و تجربه ای که الگوی مردم شود، لازم است. به همین دلیل مردم کوبانی، عموده و قامشلو نیز نگران هستند. می ترسند که اختلالات حقوقی که در آفرین پیش آمد، در اینجا نیز رخ دهد. این مسئله خیلی مهمی است. ما آشکارا نگرانی های مردم را به زبان می آوریم. امیدواریم که این عملیات چشمه صلح تمیز و شفاف باشد. کثیف نباشد و به کسی آسیبی نرساند.

این جنگ، جنگ ترک- کرد نیست

مصطفی با بیان اینکه ادعای "جنگ کرد- ترک" بی اساس است، گفت: می گویند که ترکیه کردها را نابود می کند. اکنون ما، یعنی بیش 300 هزار کرد سوریه ای در ترکیه هستیم. اگر ترکیه آنجا برای نابود کردن کردها می آید، که ما خودمان در دست ترکیه هستیم. بیش از 20 میلیون کرد ترکیه ای در ترکیه وجود دارد. بله، درست است در ترکیه مسئله کرد ها وجود دارد، مشکلاتی دارند. امیدواریم که این مسئله به طور صلح جویانه حل شود. همچنین ترکیه با منطقه کردستان عراق روابط سیاسی و تجاری بزرگی دارد. این فقط تبلیغاتی است که پ.ک.ک انجام می دهد. می خواهم این را بگویم؛ مسائلی که در آفرین رخ داد، فشار ها و دزدی هایی که در آنجا رخ داد، باعث شد که مردم کوبانی و دیگر شهرها بترسند. نگران تکرار شدن این هستند.

من در طول این عملیات در جیلانپینار و آکچاقلعه بودم. با مردممان که در سمت سوریه بودند، در حال ارتباط بودیم. حتی برخی از ضبط ها وجود دارد که می گویند این عملیات نسبت به کردها نیست. نسبت به ترور پ.ک.ک هست. ما برادر هم هستیم. در تل ابیض برخی از اتفاقاتی مانند دزدی صورت گرفت، در صورتی که این اتفاقات نسبت به عرب ها صورت گرفته بود، ما خیلی واکنش نشان دادیم. خواستیم که مجرمان سخت ترین مجازات را ببینند. ترکیه و مسئولین ارتش ملی سوریه به این موارد دقت کردند و بیانات رسمی انجام دادند. گفتند که برای مقابله با این گونه موارد یک کمیته ای تشکیل دادند. در این خصوص اقدامات مثبتی انجام دادند. به علت تجارب آفرین باید خیلی مواظب باشیم. کسانی که تصمیم عملیات را گرفتند، می گویند که ترکیه برای نجات مردم از ترور به آنجا رفته است، نه برای اینکه اعضای ارتش آزادی سوریه اموال مردم را بدزدند، به مردم ظلم کنند. بنابراین، این جنگ کرد و ترک نیست بلکه تبلیغات پ.ک.ک بدین صورت است.

باید نیروهای نظامی از شهر خارج شوند

مصطفی با بیان اینکه باید نیروهای نظامی به خارج از شهر بروند، گفت: قبلا همه این مشکلات را به مسئولین ترکیه گفتیم. در آفرین دفتر نیز داریم. گفتیم که نیروهای نظامی باید از شهر و روستا خارج شوند. فقط در اطرافش باشند. ولی به حرف ما گوش نکردند. می بینیم که این رفتارشان اشتباه است. در کدام شهر جهان هم که باشد، چه پاریس باشد و چه وانشنگتن و چه آنکارا، در صورتی که نیروهای نظامی داخل شهر باشند، آنجا تخریب می شود. این را بارها گفتیم ولی به حرف ما گوش نکردند. می گفتند: پ.ک.ک نزدیک است و در میان ماست. ممکن است حمله کند.

به رغم همه اینها، مردم آفرین اکنون راحت تر هستند. قبلا در زمان پ.ک.ک سخن گفتن به طور آزادانه و حمایت برخی از ما نبود. پ.ک.ک نیروی نظامی است، ترور است. هیچ ربطی به سیاست ندارد. در آفرین فقط پ.ک.ک وجود داشت و اجازه نمی داد کسی دیگری وارد آنجا شود. کردهای مخالف را به خیانت متهم می کرد. اکنون فرصت جدیدی به دست مردم آفرین آمد تا بتوانند وضعشان را بهتر کنند. ولی در زمان پ.ک.ک همیشه خطر و تهدیدی وجود داشت.

پ.ک.ک مسئول جنگ است

مصطفی با بیان اینکه مسئول جنگ کنونی پ.ک.ک می باشد، گفت: اگر اینها ذره ای تفکر انسانی، ملی و یا قومی داشتند، با توجه به اینکه ارتش ترکیه بزرگ است و دومین نیروی بزرگ ناتو است و با توجه به تجربه آفرین باید می دانستند که نمی توانند در مقابل ترکیه بایستند. پس عقب برو و آنجا را به صاحبان اصلی که کرد ها هستند تحویل دهید. چرا ما را وادار به جنگ می کنید؟ چرا منجر به تخریب خانه های ما، کشته شدن مردم و پناهنده شدن مردم می شوید؟ این جنگ است و ما نمی خواهیم جنگ اتفاق بیفتد.

مسئول این جنگ و کسی که باعث شده است جنگ به این نقطه برسد، پ.ک.ک است. ضررهایی خواهد رسید، مردم پناهنده می شوند و غیرنظامیان آسیب می بینند. زیرا این جنگ است. تل ابیض از دست رفت. رسول العین امروز و یا فردا می رود. تو نمی توانی بجنگی. چرا مردم را به کشتن می دهی.

پ.ک.ک آمد و یک بار دیگر بدبختمان کرد

مصطفی با بیان اینکه پ.ک.ک/ی.پ.گ می خواهد کردهای سوریه با ترکیه بجنگند، تصریح کرد: چرا از کردستان ترکیه آمدی و مرا اسیر خود کردی و می خواهی مرا تحت کنترل خود در آوری؟ ما سوریه ای هستیم. بله، درست است که ما کردیم و برادر هم هستیم ولی سوریه ای هستیم. باید مشکلات اصلی ما در دمشق حل شوند. من هیچ مشکلی با ترکیه ندارم. نمی خواهم دشمن ترکیه بگردم. تو به عنوان کرد ترکیه کرد ایران را نیز با خود آوردی و می خواهی مرا تحت کنترل خود در آوری تا با ترکیه بجنگم. این چه فایده ای به تو می دهد؟ آیا این حماقت نیست؟ ما کردیم، مشکلاتی هم داریم ولی نمی خواهیم دوباره تحت ظلم قرار بگیریم.

با این قیام و مقاومت فرصتی به دست ما آمد. برای فریاد زدن اینکه کرد هستیم. پ.ک.ک آمد و بار دیگر موفقیت مارا پایان داد و گفتند که ترکیه دشمن کرد هاست. کسی که به من ظلم کرد و بازداشتم کرد و بیش از یک میلیون نفر را کشت، رژیم اسد بود، ترکیه نبود. ما به عنوان پناهجو به ترکیه آمدیم. از ما محافظت کردند. وقتی که داعش به کوبانی حمله کرد، همه مردم کوبانی به ترکیه آمدند، جای دیگری نرفتند، جایی نداشتند که بروند. با چشمان خود دیدم، زخمها ی.پ.گ را معالجه کردند. از لحاظ انسانی خیلی خوب هستند. شاید از لحاظ سیاسی نواقصی داشته باشند. ولی چون آنها دولت هستند، در اصل به منافع خود می اندیشند. اکنون اگر مشکلی پیش آید، به عنوان یک دولت از منافع خود دفاع خواهند کرد. ولی از زمان شروع این قیام ترکیه در کنار ما بود و از ما حمایت کرد. از لحاظ انسانی نیز خیلی خوب بودند. چرا او را دشمن خود قرار دهم. من کرد هستم و سوریه ای هستم. حقوق خود را می خواهم. نمی خواهم با ترکیه، عراق، اردن و لبنان دشمنی داشته باشم.

از لحاظ ی.پ.گ کشته شدن غیرنظامیان هیچ اهمیتی ندارد

مصطفی با خاطرنشان کردن حملاتی که از سوریه به محلات غیرنظامیان ترکیه صورت گرفت، گفت: وقتی که به آکچاقلعه موشکی پرتاب شد، من آنجا بودم. با چشمان خود دیدیم که موشک از آن طرف انداخته شد. به فاصله 50 متری ما افتاد. پشت سر هم دو موشک آمد. در آن هنگام دوستمان عبدالعزیز تمو نیز در مرز بود. با چشمان خود دیدیم که چگونه موشک ها را به سمت غیرنظامیان می اندازند. از لحاظ آنها کشتن غیرنظامیان هیچ اهمیتی ندارد. در فرهنگ آنها هیچ مشکلی نیست. آنها همیشه می خواهند تبلیغات انجام دهند. همه می دانند که از آن ور می آید. به هتلی در آکچاقلعه حمله کردند آنجا روزنامه نگاران نیز بود. پ.ک.ک با این تبلیغات فقط می خواهد کرد ها را فریب دهد. آنها با این تبلیغات نمی توانند به فرانسه بگویند که ترکیه این موشکها را انداخته است. فقط می خواهند این مردم را گول بزنند. می گویند که ترکیه غیرنظامیان را می کشد. اگر ترکیه غیرنظامیان را می کشت، آن طرف نیز تعداد کشته شدگان غیرنظامی زیاد می بودند. ولی تعداد کشته شدگان غیرنظامی در طرف دیگر کم است.

اینها با هرکسی که به آنها پول دهد کار می کنند

مصطفی با بیان اینکه پ.ک.ک گروه تروریستی است که با پول کار می کند، اظهار کرد: وقتی که به آنها پول داده شود، برای هرکسی می توانند کار کنند. کردها نیز زیاد هستند که آنها همه کرد ها را می کشند. درگیری بین المللی در سوریه وجود دارد. اسرائیل، ترکیه، آمریکا، روسیه، ایران، فرانسه، اردن و عربستان، همه اینها یا از لحاظ سیاسی و یا از لحاظ نظامی در منطقه هستند. با وجود اینکه آمریکا دولت قدرتمندی است، نمی تواند این ها را گردهم آورده و مشکلات را حل کند. پ.ک.ک کیست که بتواند این ها را گردهم بیاورد. پ.ک.ک با روسیه، آمریکا، ایران، فرانسه و عربستان روابطی دارد. وقتی که میان دو تای اینها خراب شود، تو هستی که زیر پا له می شوی. کردهای سوریه بمیرند، مسئولین پ.ک.ک دلارهای خود را می گیرند و می روند.

داعشی ها را در مقابل پول آزاد کردند

 مصطفی با اشاره به اینکه ی.پ.گ در مقابل پول داعشی ها را آزاد کرد، گفت: کسی که داعش را بازداشت کرد، نیروهای آمریکا و ائتلاف است. پ.ک.ک نیست. ولی مسئولین پ.ک.ک اعضای داعش را در با دلار فروختند. از اعضای داعش پول می گرفتند و در مقابل آن پول، آنها را آزاد می کردند. پس از این عملیات داعشی ها را آزاد کردند. ترامپ به آنها گفت، "داعشی ها را آزاد نکنید، ما کل زحمت کشیدیم". ولی آنها آزاد کردند. ترامپ در مقابل این حرکت آنها گفت که اینها از داعش بدتر هستند. همانطور که قبلا نیز گفتم، روابط اقتصادی میان اینها هست. سیمان و نفت را به هم می فروشند. بیشتر این 12 هزار نفر واقعا داعشی هستند. بیشتر اینها تحت کنترل نیروهای ائتلاف بودند. بیشتر اینها، نزدیک 4 هزار نفر، سوریه ای نیستند، خارجی هستند. برای ایجاد تنش و ناآرامی اینها را آزاد کردند. شبی که اینها را از زندان عین العیسی آزاد کردند، خواب تو چشمانم نرفت. ترسیدیم که اینها به روستاهای ما بیایند و به مردم آسیب برسانند. ترسیدیم که دوباره کشتار بزرگی رخ دهد.

از کردها سوء استفاده کردند و ظلم کردند

مصطفی با اظهار اینکه آنها آرمان کردی ندارند و از کردها سوء استفاده می کنند، گفت: به کردها ظلمها و فشارهای زیادی وارد کردند و از آنها سوء استفاده کردند. اکنون می آیند و پرچمهای رژیم را به دست می گیرند. ما به علت کارهایی که اینها انجام دادند، شرمنده می شویم. حتی ترامپ که از آنها محافظت می کرد، می گوید، "اینها تروریست هستند، اینها شیطان هستند." امیدواریم که هرچه زودتر از دست پ.ک.ک و رژیم اسد نجات یابیم.

به علت وجود پ.ک.ک سوریه جای امنی برای کردها نیست

مصطفی اظهار کرد، به علت اینکه سالهاست کردستان عراق در دست پ.ک.ک است، صدها هزار کرد سوریه ای پناهجو شدند و از برگشتن می ترسند.

مصطفی با بیان اینکه ی.پ.گ/پ.ک.ک جوانان کردی را به اجبار تحت سلاح می برد، گفت: به علت پ.ک.ک سوریه برای کردها محلی زندگی نیست که امنیت داشته باشد. از لحاظ سیاسی نیز زمنیه مناسبی وجود ندارد. همان که دهان خود را باز کنی، زبانت را تکه تکه می کنند. وقتی که در زمان اوجالان اینها به سوریه آمدند، ما به آنها گفتیم، "کردها ایران و عراق برای حقوق خود کار می کنند، شما در سوریه چه کار دارید. چه ربطی به کردهای سوریه دارید." به علت این سخنان برخی را کشتند و گوش و دماغ برخی دیگر را بریدند. هنوز اینها را فراموش نکردیم. کار ترور کشتن است. خدا اگر قسمت کند و این منطقه آزاد شود، خواهید دید که در کردستان سوریه تعداد کشته شدگان از زنده ماندگان بیشتر است. چرا فرزندان مرا برای قدرت مزدور شدن برای دیگران می بری. بگذار آنها خودشان بجنگند.

فریب تبلیغات پ.ک.ک را نخورید

مصطفی با اشاره به اینکه تا زمانی که پ.ک.ک و دوستانش در میان آنها باشد، در خطر هستند، گفت: پیشنهاد ما به کردهای سوریه و ترکیه این است، فریب تبلیغات پ.ک.ک را نخورید. امیدوارم که کردهای سوریه به کشور خود بازگردند. اگر انسان از ریشه های خود، خاک و مردم خود دور شود، علاوه بر ارزش خود، موجودیت خود را هم گم می کند. واقعا وضع سوریه ثبات ندارد و ما نیز بخشی از آن هستیم. نمی خواهیم این جنگ ها رخ دهد. تا زمانی که پ.ک.ک و دوستانش در میان ما باشند، در خطر هستیم.  (ILKHA)

YASAL UYARI: Yayınlanan yazılı haber, fotoğraf ve videonun tüm hakları İlke Haber Ajansı A.Ş.'ye aittir. Hiçbir surette haber, fotoğraf ve videonun tamamı veya bir kısmı yazılı sözleşme yapılmadan veya abone olmadan kullanılamaz.

اخبار مرتبط

Bizi Takip Edin

انتخاب سردبیر

Mobil Uygulamamızı İndirin

برگزیده ها