سیروس سجاد غازی، سفیر پاکستان در آنکارا در رابطه با ویروس کرونا گفت و گو کرده و اظهار داشت که اوضاع در کشمیر تحت اشغال هند خیلی وخیم است.

سیروس سجاد غازی، سفیر پاکستان در آنکارا در رابطه با روند ویروس کرونا در منطقه کشمیر و در سراسر کشور به خبرگزاری ایلکه اطلاعات مهمی داده و خاطرنشان کرد که ظلم های هند نسبت به کشمیری ها ادامه دارد.

پاکستان استراتژی همه جانبه ای را نسبت به ویروس کرونا دنبال کرد

غازی با اشاره به اینکه پاکستان خیلی از ویروس کرونا متاثر نشده است، گفت: همانطور که می دانید ویروس کرونا یک پاندمی جهانی است و در سطوح مختلف همه کشور ها را تحت تاثیر قرار می دهد. پاکستان بیش از 210 میلیون نفر جمعیت دارد. اگر این جمعیت را در نظر بگیریم می بینیم که نسبت به این جمعیت ویروس کرونا اثر کمی بر کشور ما داشته است. در کشور ما 35 هزار نفر مبتلا وجود دارد. 9 هزار نفر از اینها بهبود یافتند. 770 نفر از مردممان جان خود را از دست دادند. در 5، 6 روز اخیر به طور متوسط 24 مرگ داشتیم. البته که زندگی انسان خیلی ارزشمند است ولی در مقایسه با کشورهای غربی این تعداد بسیار کم است. پاکستان استراتژی همه جانبه ای را نسبت به ویروس کرونا دنبال کرد. یک مرکز دستوری تشکیل دادیم که تدابیر کشور نسبت به ویروس کرونا را کنترل کرده و آزمایش می کند.

تدابیری بر اساس مناطق مختلف کشور اتخاذ نمودیم

غازی با اشاره به اینکه مبارزه با ویروس کرونا در کشورشان متشکل از 4 عنصر است، افزود: اولی اجتماعی، دومی بهداشتی و سومی اقتصادی. ما این سه عنصر را محور قرار داده و با ویروس کرونا مبارزه می کنیم. از لحاظ بعد اجتماعی، دولت ما یک آگاهی در رابطه با ویروس کرونا در مردم ایجام کرد. فعالیت هایی در جهت حفظ فاصله اجتماعی صورت گرفت. در رابطه با خروج از خانه محدودیت هایی صورت گرفت. کسانی که بیماران با آنها تماس کرده بودند، دنبال شدند. تدابیری بر اساس مناطق مختلف کشور اتخاذ نمودیم. از لحاظ بعد بهداشتی، ظرفیت بیمارستان ها را افزایش دادیم. تعداد زیادی از بخش مراقبت های ویژه داریم. افرادی را که از خارج می آیند قرنطینه می کنیم، تستشان می کنیم. پس از منفی شدن تستشان به آنها اجازه خروج می دهیم. از لحاظ اقتصادی نیز برای کمک به کسانی که بیش از همه افراد دیگر از ویروس موثر شدن، نخست وزیرمان یک پاکت اقتصادی در نظر گرفت.

برای مبارزه با ویروس نیاز به تجهیزات داریم

غازی در رابطه با زیرساخت پاکستان درباره تجهیزات و داروهای مورد نیاز اظهار کرد: همه کشورهای جهان در مبارزه با ویروس کرونا با کمبود تجهیزات مواجه هستند. در پاکستان نیز این مشکل وجود دارد، زیرا ما جمعیت زیادی داریم. ولی وضعمان بهتر از کشورهای دیگر است. به رغم جمعیت زیادمان این ویروس در پاکستان خیلی شیوع نیافته است. ولی باز هم برای مبارزه با این پاندمی نیاز به تجهیزات داریم. همچنین برای اینکه از دوستانمان چین و ترکیه، به خصوص از ترکیه کمک گرفتیم، خیلی شانس داریم. این دوستمان به ما لباسهای محافظت کننده، ماسک و تجهیزاتی از این نوع فرستادند.

همه هموطنانمان با هزینه مناسب از خدمات بهداشتی استفاده می کند

غازی با اشاره به اینکه اکنون در وضع خوبی قرار دارند، گفت: ما 5 هزار بخش مراقبت های ویژه داریم. هنوز ظرفیت کامل پر نشده است. ما یک سیستم بهداشتی داریم که متشکل از بیمارستان های خصوصی و دولتی است. همه هموطنانمان با هزینه مناسب از خدمات بهداشتی استفاده می کنند. برخی از بیمارستان ها را به بیمارستان پاندمی تبدیل کردیم. در این بیمارستان ها معالجه ها رایگان صورت می گیرد. می توانیم روزانه 20 هزار تست انجام دهیم. بزرگترین مشکل ما برگشت تعداد زیادی از هموطنانمان که در خارج از کشور زندگی می کردند، به کشورمان است. در میان آنها افراد زیادی بودند که تست ویروسشان مثبت درآمد. بزرگترین مشکل ما این است. وقتی که به پاکستان آمدند آنها را قرنطینه کردیم. در صورت منفی بودن تستشان پس از قرنطینه، اجازه دادیم که به خانواده اشان برگردند.

اوضاع در کشمیر تحت اشغال در ابعاد وحشتناکی قرار دارد

غازی با اشاره به اینکه هند در کشمیر فشار ها و ظلمهایی انجام می دهد، خاطرنشان کرد: اوضاع در کشمیر تحت اشغال در ابعاد وحشتناکی قرار دارد. به عنوان مثال از ماه اوت سال 2019 در کشمیر اینترنت و شبکه اجتماعی ممنوع می باشد. این فقط اولین قدمی از عملیات هند نسبت به کشمیر بود. جوانان کشته می شوند، روسای سیاسی بازداشت می شوند، از حق مسافرت کشمیری ها جلوگیری می شود. مردم حتی نمی توانند به بیمارستان بروند. مدارس مسدود شدند. به خصوص جوانان را تحت شکنجه قرار می دهند. وقتی که کشمیری ها به کوچه ها ریخته و حق خود را می خواهند، از قدرت مرگ آوری نسبت به آنها استفاده می شود. همه اینها قبل از ویروس کرونا در کشمیر اتفاق افتاد.

شیوع ویروس کرونا اوضاع کشمیری ها را بدتر کرد

غازی با اظهار اینکه در کشمیر بیش از 70 سال است که ظلم ادامه دارد، بیان کرد: حکومت هند با برداشت قوانینی را که حقوق کشمیری ها را تامین می کردند، خود مختاری کشمیر را به کل از بین برد. شیوع ویروس کرونا اوضاع کشمیری ها را بدتر کرد. در این دورانی که همه جهان با بحران بهداشتی مانند کرونا مواجه است، همه کشورها اختلافات سیاسی را کنار گذاشته و به همکاری پرداختند. ولی هند از این شیوع برای افزایش بیشتر عملیات خود در کشمیر استفاده نمود. وقتی که جهان توجه خود را به ویروس کرونا متمرکز کرد، هند از این فرصت برای افزایش ظلم خود نسبت به کشمیر استفاده نمود. از طرف دیگر حکومت هند برای اینکه مردم طرف دیگر مرز را خسته کند، به سمت پاکستان تیراندازی کرد.

اتفاقات بدی در کشمیر رخ می دهد

غازی در پاسخ به سوال، "آیا جهان اسلام اهمیت لازم را به مسئله کشمیر می دهد؟ فکر می کنید در مسئله کشمیر تنها ماندید؟ به نظر شما مسلمانان چگونه به این مشکل نگاه می کنند؟"، گفت: این سوال خیلی ارزشمندی است. خیر، پاکستان تنها نیست. ترکیه از پاکستان حمایت می کند. اردوغان، حزب عدالت و توسعه و همه گروه های دیگر از ما حمایت می کنند. حکومت پاکستان و همه مردم پاکستان به علت این ایستادگی از ترکیه تشکر می کنیم. نه فقط از کشورهای اسلامی ، بلکه تعداد زیادی از سیاستمداران، احزاب سیاسی، مردم عادی، ناظران، دانشگاهیان، دانشمندان، روزنامه نگران... از سراسر جهان نسبت به این رفتار ناراحت کننده ای که هندوستان دو سال است از خود نشان می دهد، صدای خود را بلند کردند. هم در رابطه با مسلمانان هند و هم ظلمهایی که در کشمیر صورت می گیرد. اتفاقات بدی در کشمیر رخ می دهد. ما روزانه از آنها خبرهایی دریافت می کنیم. باید حکومت ها در این رابطه صدای خود را بلند کرده و به مردم خود رهبری کنند. کشمیری ها دو چیز می خواهند؛ یکی رعایت حقوقشان، دومی اینکه حق تعیین سرنوشتشان به خودشان داده شود.

کشورهای اسلامی می توانند چیزهای بیشتری در رابطه با کشمیر انجام دهند

غازی در ادامه سخنان خود گفت: سازمان همکاری اسلامی از نزدیک این روند را دنبال می کند. بیانات و گزارشهای قوی در این رابطه منتشر نمود. فقط در دورانی که ظلم باشد و حقوق زندگی انسان ها از دستشان گرفته شود، هیچ نقدی کافی نیست. نباید هدف فقط سخن گفتن باشد، هدف باید از بین بردن این ناعدالتی باشد. البته که جهان چیزهای بیشتری می تواند انجام دهد، سازمان همکاری اسلامی و کشورهای اسلامی چیزهای بیشتری می تواند انجام دهد. جهان در رابطه با این موضوع سخن می گوید و باید ادامه دهد. اینها خوب هستند ولی باید این مشکل را عادلانه برطرف کرد. به عنوان مثال شورای امنیتی سازمان ملل در رابطه با کشمیر احکامی داده است. راه حل این سازمان خیلی آسان است؛ مسئله را از مردم کشمیر بپرسد، یعنی همه پرسی. سازمان ملل مجبور است که این کار را انجام دهد.

باید ظلمهایی که 10 میلیون کشمیری تحمل می کنند، پایان یابد

غازی در رابطه با تصمیمی که سازمان ملل درباره کشمیر گرفته است، گفت: در رابطه با عدم اجرای تصمیمات سازمان ملل اسباب مختلفی وجود دارد. همانطوری که می دانید جهان مانند یک میدان سیاسی است. در شورای امنیتی سازمان ملل 5 عضو مداوم وجود دارد. باید تصمیماتی که اینها گرفتند، اجرا شود. اگر اینها تصمیماتی را که گرفتند اجرایی کنند، مشکلات جهان و مشکل کشمیر حل می شود. ظلمهایی که نسبت به 10 میلیون کشمیری صورت می گیرد، پایان می یابد. باید سازمان ملل عادلانه رفتار کرده و مانند ترکیه به اشتباه، اشتباه بگوید. نمونه ای که کشورهای دیگر باید دنبال کنند، این است.

غازی در آخر گفت: به علت اینکه به من اجازه دادید که در رابطه با این موضوعات سخن بگویم، از شما تشکر می کنم. در این دوران سخت برای همه برادران ترکیه ای خود آرزوی صحت، امنیت، آرامش و شادی دارم. ماشاالله ترکیه در رابطه با مبارزه با ویروس کرونا موفقیتهای خوبی دارد.  (ILKHA)

YASAL UYARI: Yayınlanan yazılı haber, fotoğraf ve videonun tüm hakları İlke Haber Ajansı A.Ş.'ye aittir. Hiçbir surette haber, fotoğraf ve videonun tamamı veya bir kısmı yazılı sözleşme yapılmadan veya abone olmadan kullanılamaz.

اخبار مرتبط

Bizi Takip Edin

انتخاب سردبیر

Mobil Uygulamamızı İndirin

برگزیده ها