https://ilkha.com/farsi/files/news/thumb/افزایش خانواده های تحصن کننده جلوی ساختمان ه.د.پ

سه خانواده ی دیگر در اعتراض به ربوده شدن فرزندانشان توسط پ.ک.ک تحصن کردند.

تحصن خانواده های معترض به ربوده شدن فرزندانشان توسط پ.ک.ک جلوی ساختمان حزب دموکراتیک خلقها ادامه داشته و هر روز خانواده های دیگری در این تحصن شرکت می کنند.

خانواده های اوسلو، آککوش و کارامان با بیان اینکه فرزندانشان ربوده شده است، در تحصن شرکت کردند. تحصن کنندگان روز به روز افزایش یافته خانواده ها خواستار بازگردانده شدن فرزندانشان هستند.

فاطمه آککوش، مادر سونگل آککوش با بیان اینکه دخترش در سال 2015 وقتی که 15 سال داشت به کوه ربوده شد و از آن زمان تاکنون دنبالش هستند، اظهار کرد که در فیلمی که 2 ماه پیش تماشا کرده بود، دخترش را دیده است.

لباس وای پی جی روی دخترم بود

آککوش با بیان اینکه می خواهد دخترش را بیابد، گفت: دخترم در 20 اوت 2015 رفت. وقتی که رفت 15 سال داشت. عکسی از او را دیدم که مطمئن شدم وی به کوه رفته است. فیلمی از او را در اینترنت دیدم. لباس وای پی جی روی او بود. هیچ خبری از او نگرفتم. نمی دانم که چه کسانی دخترم را گول زدند. به ساختمان دفتر حزب دموکراتیک خلق ها آمدیم. به ما چیزی نگفتند. من همه آمدم اینجا تحصن کنم. فرزندانم کوچک هستند. به مدرسه می روند. به همین خاطر نمی توانم همیشه اینجا بنشینم. رفت و آمد خواهم کرد. من هم دنبال دخترم هستم.

بچه ها را گول می زنند و به کوه می برند

محمد کارامان با بیان اینکه پسرش از سال 1999 تاکنون مفقود است، گفت که آن موقع پسرش 20 سال داشت. کارمان گفت: 18 سال پسرم را بزرگ کردم. 20 سال است که پسرم مفقود است. نه مردم و نه دولت ما کمک نمی کنند. یا جنازه و یا خود پسرم را می خواهم. نمی توانم شبها بخوابم. به کسی اعتماد ندارم. به دولت اعتماد ندارم. از این نیازمندان محافظت نمی کند. از زمانی که غیب شد تاکنون هیچ خبری از پسرم نگرفتم. پسرم را به کوه بردند. همه بچه ها را گول می زنند و به کوه می برند.

ماجده اسلو و حالمه شهید اوغلو دو خانمی هستند که خواهرزاده اشان در سال 2015 ربوده شده و به همین دلیل از ارزوروم به اینجا آمدند.

فرزندان نمایندگان مجلس حزب دموکراتیک خلق ها در اروپا زندگی می کنند

ماجده اسلو با بیان اینکه پدر و مادر سدات اسلو به علت بیمار بودنشان نتوانستند بیایند، گفت: ما از ارزوروم آمدیم. ما خاله های سدات اسلو هستیم. آمدیم تا سدات را بگیریم. او را می خواهیم. در سال 2015 تروریستها سدات را بردند. خودش در وان سربازی می کرد. پسرمان را می خواهیم. تو را به خدا او را بیاورید. خانوادگی بدبخت شدیم. همه جهان بشنود ما پسرمان را می خواهیم. چرا فرزندان ما را می برند؟ آنها چه گناهی دارند؟ ترکیه وطن همه ماست. وقتی که فرزندان نمایندگان مجلس حزب دموکراتیک خلق ها در اروپا زندگی می کنند، چرا فرزندان ما را به کوه می برند؟ کرد و ترک برادر هم هستند. همه مادران را فرا می خوانم، بیایند و در این تحصن شرکت کنند. پرورش آن کودکان آسان نبود.  (ILKHA)

اخبار مرتبط

انتخاب سردبیر

Mobil Uygulamamızı İndirin

برگزیده ها