سعاد یاشاسین، معاون رئیس اتحاد العلما در سخنران خود در "کنفرانس ازدواج" که توسط وقف آموزش ایدآل انجام داد، گفت: هدف اصلی در ازدواج پرورش انسان است.

وقف آموزش ایدآل کنفرانس ازداوج را در استانبول برگزار کرد. در این کنفرانس سعاد یاشاسین، معاون رئیس اتحاد العلما و محمد علی گونول، نویسنده و محقق شرکت کردند.

کنفرانس با قرائت قرآن شروع شده و با سخنرانی کوتاه احمد اورال، نماینده سولتان غازی وقف آموزش ایدآل ادامه یافت.

اورال بیان کرد که وقف آموزش ایدآل در ماه می 2019 افتتاح شده و همه فعالیت هایش براساس آموزش خواهد بود. وی اظهار کرد که براساس این، هر ماه در موضوعاتی که با خانواده و جامعه ارتباط داشته باشد، کنفرانسهایی برگزار خواهند کرد.

اورال گفت: موضوعات این کنفرانس ها؛ ازدواج، نهاد خانواده، تربیت کودکان، محافظه نسل، استفاده از شبکه اجتماعی، گمراهی اخلاقی و استفاده از مواد مخدر خواهد بود.

پس از این سخنرانی، سعاد یاشاسین، معاون رئیس اتحاد العلما سخنرانی کرد.

موضوع اصلی تربیت انسان است

یاشاسین گفت: از زمان آدم (علیه السلام) تا قیامت روش های مختلفی گسترش خواهد یافت. ولی ازدواجی که اساس فطرت است، نقطه مهمی است. ازدواج فقط برای برطرف کردن نیاز شهوانی انسان نیست. این فقط برای جهت دهی خداوند نیروی تشویق دهند است. موضوع اصلی تربیت انسان است.

راه تربیت انسان باید ازدواج باشد

یاشاسین با بیان اینکه ویژگی اساسی انسان ضعف او بوده است و اولین چیزی که به آدم تقدیم می شود، ازدواج است، گفت: خداوند با آدم (علیه السلام) کسی را آفریده است که با هم یک خانواده تشکیل می دهند. هدف اصلی آفرینش انسان خود انسان است. خداوند همه آفریده های خود را در خدمت انسان قرار داده است. خداوند به انسان با اسم خلیفه خطاب می کند. مهمترین ویژگی خلیفه بودن انسان، برطرف کردن ضعف خود با ازدواج است. خودش را ضعیف ببیند و با ازدواج این ضعف را برطرف کند. اگر دقت کنید، وقتی که انسان ارزیابی می شود، اولین چیزی که از او پرسیده می شود؛ آیا او متأهل است یا مجرد. وقتی که به عنوان امام می خواهد نماز بخواند، از او پرسیده می شود که مجرد است یا متأهل. ازواج انسان را پرورش می دهد. دومین موضوع مهم، پرورش انسان است. خداوند ازدواج را به عنوان سنت فطرت در جهان قرار داده است. پرورش انسان نیز باید از راه ازدواج باشد.

اسلام در پرورش انسان زن را بالا تر از مرد قرار می دهد

یاشاسین افزود: دین ما بیش از هر چیزی به پرورش انسان اهمیت داده است. پرورش انسان، مرکز دین ماست. به جا آوردن مسئولیتهای اسلامی و همه عبادات وظیفه اصلی پیامبران نیست. وظیفه اصلی پیامبران پرورش انسان است. در این رابطه، دین ما در پرورش انسان زن را بالا تر از مرد قرار می دهد. زن در تربیت انسان نقش مرکزی دارد. زن و مرد مساوی نیستند. برعکس اسلام بر زن اهمیت بیشتری می دهد. مرد در خصوص پرورش انسان کاستی ها دارد. در این خصوص دین به زن اعتماد کرده است. اسلام در پرورش انسان زن را بالا تر از مرد قرار می دهد. پرورش انسان وظیفه اصلی دین است. محل زن برای پرورش انسان خانه خودش است.  (ILKHA)

YASAL UYARI: Yayınlanan yazılı haber, fotoğraf ve videonun tüm hakları İlke Haber Ajansı A.Ş.'ye aittir. Hiçbir surette haber, fotoğraf ve videonun tamamı veya bir kısmı yazılı sözleşme yapılmadan veya abone olmadan kullanılamaz.

اخبار مرتبط

انتخاب سردبیر

Mobil Uygulamamızı İndirin

برگزیده ها