https://ilkha.com/farsi/files/news/thumb/نوبت فرزند خانواده ها در سی و هفتمین روز ادامه دارد

تحصن 54 خانواده که فرزندانشان به کوه ربوده شدند، جلوی ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها در روز سی و هفتم ادامه دارد.

نوبت فرزند 54 خانواده در سی و هفتمین روز جلوی ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها ادامه دارد.

نوبت فرزندی که در 3 سبتامبر با 3 خانواده جلوی ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها شروع شده بود، در روز سی و هفتم با شرکت 54 خانواده ادامه دارد.

خانواده ها اظهار دارند بدون اینکه از وضع فرزندانشان آگاه شوند به نوبت خود جلوی ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها پایان نمی دهند. همچنین خواستار حمایت همه مسئولین و مردم هستند.

خانواده هایی که گاهی تحت تحقیر افراد وابسته به حزب دموکراتیک خلق ها می مانند، اظهار دارند تا زمانی که فرزندانشان به آنها تحویل داده نشوند، به تحصن خود ادامه خواهند داد.

گفتنی است که برای حمایت خانواده های تحصن کننده امروز نیز مردم از شهرهای مختلف به زیارت خانواده ها خواهند آمد.  (ILKHA)

اخبار مرتبط

انتخاب سردبیر

Mobil Uygulamamızı İndirin

برگزیده ها