شمار جان باختگان براثر زلزله در اندونزی به 252 نفر افزایش یافت