دو انفجار مختلف در قدس: یک اشغالگر کشته شده و 17 نفر زخمی شدند