به علت طوفان برف در راه های آمریکا 9 نفر جان باختند

به علت طوفان برف در راه های آمریکا 9 نفر جان باختند