حمله موشکی در اوکراین: 7 نفر کشته شده و 110 نفر زخمی شدند

حمله موشکی در اوکراین: 7 نفر کشته شده و 110 نفر زخمی شدند