رژیم اشغالگر صهیونیستی به فلسطینی‌ها حمله کرد: 5 نفر مجروح شدند

رژیم اشغالگر صهیونیستی به فلسطینی‌ها حمله کرد: 5 نفر مجروح شدند