سیل در ایران: 20 نفر مصدوم شدند

سیل در ایران: 20 نفر مصدوم شدند