انفجار در سلیمانیه: 6 نفر کشته شده و 3 نفر زخمی شدند

انفجار در سلیمانیه: 6 نفر کشته شده و 3 نفر زخمی شدند