“Pêşeroja mirovên ku kitêb dixwînin ronî ye”

“Pêşeroja mirovên ku kitêb dixwînin ronî ye”