Ji bo loqma helal xwêdanê dirêjin

Ji bo loqma helal xwêdanê dirêjin