Eğitimci-Yazar Çaplık: Eğitim sistemi kitap okumaya odaklı bir süreci merkeze almalı