Karwana Hêvîyê yê Kolikê ji malbatên mexdûr re xwarinê belav kir